Miloš Vymazal: Strach je emocí ledvin, zraňuje ledviny, působí pokles energie čchi. Dlouhodobý strach nebo náhlý panický strach snižují čchi ledvin a způsobují stav prázdnoty ledvin. Když strach zraní ledviny,esenciální čchi nemůže stoupat, srdce a plíce nejsou vyživovány, není již spojení mezi stoupající vodou a klesajícím ohněm a vznikají tlaky a tíseň na hrudi a otoky v břiše, duch je neklidný, usínání je obtížné. Projevuje se chladnými končetinami, inkontinencí stolice a moči, výronem spermatu, měknutím kostí, nervozitou a nespavostí, únavou a nízkým tlakem s omdléváním. Dále se objevují zlé předtuchy (bázeň, nejistota).

Zdroj textu: Vypracované otázky ke zkouškám, Hana Hamplová

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Strach
Strach
Miloš Vymazal: Děs a hrůza jsou emocí srdce a ledvin, zraňují srdce, ducha a ledviny, vzdouvá energii čchi a působí neklid čchi, která proudí neuspořádaně a zmateně. Tento neklid čchi je známkou zakalení ducha. Vzniká bušení srdce a duševní zmatenost, mdloby, výraz děsu. Čchi srdce vládne krvi, uskladňuje ducha (velký děs působí dezorganizaci čchi srdce) a čchi a krev ztrácejí svou harmonii (objevují se bušení srdce, nespavost, nervozita, dech je krátký a v těžkých případech dochází ke zmatení ducha).

Děs a strach nejsou totožné, strach je pociťován vědomě, děs nevědomě. Děs může rozbouřit srdce a také zranit játra a žlučník. Může nastat zmatenost a panika, v těhotenství poškození plodu a vznik vrozené epilepsie. Jinak také mnohé emoce mohou zranit tentýž orgán – radost a děs mohou poranit srdce.

Zdroj textu: Vypracované otázky ke zkouškám, Hana Hamplová

Další odkazy
Orgán cang, srdce a dodatek osrdečník
Orgán cang, ledviny a dodatek ming-men

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Děs a hrůza
Děs a hrůza