Miloš Vymazal: Antihistaminika – léky snižující uvolňování histaminu z žírných buněk (mastocytů). Histamin je spouštěčem alergické reakce a vyvolává otok kůže a sliznic, zúžení dechových cest, výtok z nosu, zrudnutí kůže a další příznaky alergie.

První antihistaminika objevili Ernest Fourneau, Daniel Bovet a Anne-Marie Staub na Pasteurově ústavu v Paříži ve 30. letech 20. století (F 929 v roce 1937). Na základě jejich prací vyvinul B. Halpern první terapeuticky použité antihistaminikum (Antergan, firma Rhone-Poulenc) v roce 1942.
Doplnění z Wikipedie

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com