Miloš Vymazal: Kompatibilita (snášenlivost) znamení
Mezi znameními, které vytvářejí trojúhelník, jak je znázorněno na obrázku vyjadřujícím vztahy vzájemné přitažlivosti, vznikají ty nejlepší a nejtrvalejší vztahy.

Krysa (Myš), Drak a Opice - jsou znamení orientovaná na výkonnost, veškeré záležitosti řeší iniciativně a usilují o novost.  Aktivně zahajují akce, dokáží se oprostit od nejistot a váhání a neohroženě se hrnou vpřed. Jsou těkaví a výbušní, když se jim něco postaví do cesty nebo když nemají co dělat; jsou ovládáni dynamickou energií ctižádosti.

Buvol, Had a Kohout - tvoří tři nejcílevědomější a nejstálejší znamení. Věrně a poctivě plní své povinnosti a jsou obětavými a horlivými bojovníky, kteří se snaží dosáhnout nejvyšších met a vítězit vytrvalostí a spolehlivou rozhodností. Mají své ustálené názory a dovedou přemýšlet a systematicky plánovat. Tato nejintelektuálnější znamení zvířetníku spoléhají na vlastní posouzení fakt a údajů a přikládají málo víru víru tomu, co se povídá.

Tygr, Kůň a Pes - se snaží sloužit humanitárním cílům, podporovat vzájemné porozumnění a komunikaci. Jsou jako stvoření pro osobní kontakty a se svými bližními vytvářejí pevné vazby. Jejich vztah ke společnosti je dobrý, protože jsou v zásadě poctiví, otevření a idealisticky zaměření.

Králík (Zajíc), Ovce (Koza), Prase (Vepř) - citově založená znamení. Staví především na svých smyslech a na tom co vnímají. Jsou expresivní, intuitivní, mají dar řeči a estetické a umělecké vlohy. Jsou diplomatičtější a soucitnější a mají obecně mírnější povahu než ostatní lunární znamení.  V podnětech a vedení jsou závislí na druhých, ale jsou pružní a přizpůsobiví.

Zdroj textu Velká kniha čínských horoskopů, Theodora Lau


Další odkazy
Inkompatibilita - neslučitelnost znamení
Čínský kalendář - roky

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Kompatibilta snášenlivost znamení
Kompatibilta snášenlivost znamení
Miloš Vymazal: Pomůcka na zapamatování, která znamení v čínském horoskopu jsou kompatibilní. Využijeme pro to čtyři prsty na ruce. Každý článek symbolizuje jedno znamení.

Zvířata skládáme za sebe jedno po druhém, vždy od ukazováčku přes prostředníček a prsteníček až k malíčku. Na každém prstu máme tři články, takže to celé projdeme třikrát, čímž si vytvoříte základní cyklus. Čtyři prsty se třemi články dávají dohromady magický, astrologický počet 12. Pokud tedy jednotlivé články každého z prstů pojmenujeme znameními PV dostaneme jednoduchý a přehledný návod, který nám určuje, jak jsou zvířecí znamení se sebou spojena ve spřízněném duchu.

Ukazováček obsahuje znamení Krysy, Draka a Opice, označujeme je jako soutěživé typy. Tyto typy znamení, jsou aktivní ve svém projevu a rádi se s ostatními poměřují. Jde jim o společenské uznání a prestiž.

Prostředníček má na sobě znamení Buvola, Hada a Fénixe, označujeme je jako rozumové typy. Tato skupina se vyznačuje tím, že jejich přístup k životu nepostrádá rozvahu a rozumové zvažování různých situací. Hlavní část rozhodovacího procesu zde hraje rozum, nikoliv srdce a emoce.

Prsteníček obsahuje znamení Tygra, Koně a Psa, zde se mluví o samostatných typech, čímž myslíme, silně dominantní znamení. Mají potřebu individuálního přístupu. Ten požadují a umí ho i nabídnout. Individualita je to co je charakterizuje, i když z nich každého trochu jiným způsobem.

Malíček přináleží znamením Zajíce, Ovce a Kance, označujeme je jako spolupracující typy. O těchto znameních můžeme říct, že jsou společenská a rády se sdružují a spolčují s ostatními.

Zdroj: Zvířetník jako na dlani, Jaroslav Vydrželwww.cernazelva.cz

Znamení na článcích prstů ruky - pomůcka levá ruka
PrstZnameníTyp
ukazováčekKrysaDrakOpicesoutěživý
prostředníčekBuvolHadKohoutrozumový
prsteníčekTygrKůňPessamostatný
malíčekKrálíkOvcePrasespolupracující


Poznámka: Obrázky jsem namaloval ve čtyřech variantách pro počítání na pravé i levé ruce. Na pravé můžeme začít u malíčku nebo u ukazováčku a pokračovat v protisměru. Různé školy přiřazují stálý prvek znamení různě, proto jsou dva obrázky bez elementu země a dva, které mají element země přiřazen Buvolu, Draku,  Ovci a Psu.


Znamení na článcích prstů ruky - pomůcka pravá ruka
PrstZnameníTyp
malíčekKrysaDrakOpicesoutěživý
prsteníčekBuvolHadKohoutrozumový
prostředníčekTygrKůňPessamostatný
ukazováčekKrálíkOvcePrasespolupracující

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Znamení na článcích prstů ruky - pomůcka, levá ruka
Znamení na článcích prstů ruky - pomůcka, levá ruka
cz
Znamení na článcích prstů ruky - pomůcka, levá ruka, pět elementů
Znamení na článcích prstů ruky - pomůcka, levá ruka, pět elementů
cz
Znamení na článcích prstů ruky - pomůcka, pravá ruka
Znamení na článcích prstů ruky - pomůcka, pravá ruka
cz
Znamení na článcích prstů ruky - pomůcka, pravá ruka, pět elementů
Znamení na článcích prstů ruky - pomůcka, pravá ruka, pět elementů