Miloš Vymazal: Aneurysmavýduť v cévě. Je to vrozený cévní defekt, který může být velmi nebezpečný, protože může snadno prasknout i při nenápadném drobném úrazu.

Aneurysma srdce může vzniknout po rozsáhlejším infarktu myokardu. Poškozená svalovina srdce se zhojí jizvou, která se vyklene tlakem krve v pracujícím srdci. Zhoršuje vypuzovací funkci srdce – stěna vyklenutí se nestahuje. Může se vyplnit krevní sraženinou, která ohrožuje nemocného embolizací.

Aneurysma tepny je důsledkem vrozené poruchy nebo následek získaného onemocnění.

Aneurysma aorty dnes nejčastěji vzniká poškozením stěny břišní aorty ukládáním tuků – aterosklerosou. V minulosti někdy vznikalo ve třetím stadiu onemocnění syfilis.

Aneurysma mozkových tepen je obvykle vrozené a někdy mnohočetné, jeho prasknutí může způsobit závažné mozkové (subarachnoidální) krvácení.
Text doplněn citací z Wikipedie

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com