Miloš Vymazal: Chudokrevnost neboli anémie je stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace hemoglobinu pod normu stanovenou podle věku a pohlaví. V důsledku toho je snížena schopnost krve dodávat kyslík tkáním. Příčinou anémie je porušená tvorba červených krvinek, nebo jejich zvýšený zánik.

Rozdělení anémií podle příčin
porucha tvorby hemoglobinu
porucha syntézy DNA
porucha kmenové buňky
útlak kostní dřeně
porucha tvorby erytropoetinu
krvácení, zvláště chronická
hemolytická anémie (z rozpadu červených krvinek tzv. hemolýza)
nadměrné odbourávání ve slezině
Citace z Wikipedie

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com