Miloš Vymazal: Centrální nervová soustava (CNS) je ústřední část nervové soustavy obratlovců. Spolu s periferními nervy hraje ústřední roli v řízení jejich chování. Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy.
Citace z wikipedie

Mozek rozdělujeme na tři rozdílné oblasti: zadní mozek, střední mozek a přední mozek. Každou z těchto oblastí lze rozdělit na oddělené úseky odpovědné za zcela rozdílné funkce, všechny úseky jsou složitě propojeny s jinými částmi mozku.

Mícha je sloupec nervové tkáně dlouhý asi 40 cm (16 palců), který běží uvnitř páteře z mozku do dolní části zad. Mícha je složena z nervových buněk a svazků nervových vláken.

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
MUDr. Doris Danielová: Podle tčm je mozek zvláštním orgánem, jmenuje se NAO a na myšlení a emocích se podílí v rámci celého DUCHA SHEN (šen) sídlícího v srdci. Z rozdělení lékařského můžeme čerpat "rady" pro aurikulloterapii.

Přední mozek, jehož kůra se nazývá prefrontální kortex (před-čelní kůra mozková),je mladá část mozku, typická pro člověka a jeho vědomé akce a reakce; na ucho se promítá na lalůček těsně k jeho konci směrem k tváři. My mu říkáme "zóna úzkosti".

Střední mozek je zhruba oblast označená v uchu jako hypothalamus - tam se řídí tělesná teplota, v bodu thalamus pocity bolesti a libosti. Kolem thalamu pátráme,když máme podezření na naprosto nevědomou příčinu potíží /např. je tam dobrý bod pro nespavost/.

Mozeček, zadní mozek - na uchu najdeme především LINII TIKU, od vrcholu protikozlíku - antitragu - dovnitř do mušle - konchy - až k bodu thalamus.

Střední a zadní mozek jsou součásti mozku vyvinuté již u plazů, tedy velmi staré,proto v nich hledáme nečekané "kořeny" potíží pacienta. POZOR na zbytečné píchání thalamu - může vyvolat rychlý pokles krevního tlaku. Avšak jinak je tento bod i jeho okolí užitečný při velmi zvláštních, lékařsky ani tčm nevysvětlitelných příznacích. Linii TIKU zase užíváme u tiků, nekoordinovaných pohybů končetin, epilepsie aj.

Víte, jak se dělá lékařská zkouška na stav mozečku = malého zadního mozku? Pacient drží ruce před sebou rovně ve výši ramen a se zavřenýma očima se má dotknout ukazováčkem špičky nosu. Kolísání prstu vlevo - vpravo,nahoru-dolů aj. se hodnotí jako podezření na onemocnění malého zadního mozku - cerebellum. Bývá časté u alkoholiků, ale tento příznak objevíte i u zdravého člověka, který poněkud přebral alkoholických nápojů; tudíž ukazatel, že dotyčný/á má už jít raději domů.

MUDr. Doris Danielová - www.tcm-cs.com
cz
Aurikuloterapie - projekce mozku na uchu
Aurikuloterapie - projekce mozku na uchu