Miloš Vymazal: Rozpravy o józe
Podtitul:    Překlad a komentář Pataňdžaliho Jógasúter
Autor: Jiří Mazánek
Vydavatel: Grada

Tato kniha je nejzákladnějším spisem prastaré vědy o člověku a lidské mysli, na níž všechny směry jógy stavějí. Známý český učitel jógy přeložil základní spis o józe tak, aby mu porozuměl opravdu každý, a přidal k němu 24 kapitol výkladu, aby odhalil jeho vnitřní souvislosti a hluboký obsah. Zatímco běžné učebnice jógy se obvykle zaměřují pouze na cvičení pozic a tělesné aspekty, tato kniha vám přinese komplexní základy pro každou další praxi, vedoucí ke zdraví, klidu mysli a poznání sebe sama, aniž by přitom propagovala nějakou konkrétní vlastní školu jógy.

O autorovi
Ing. Jiří Mazánek se narodil roku 1952 v Pardubicích, kde vystudoval VŠCHT. Od 16 let praktikuje jógu, posléze tantru. Obojí dnes vyučuje se zvláštní specializací na nádajógu. Věnuje se též relaxační, meditační a duchovní hudbě i alikvótnímu a hrdelnímu zpěvu, a to sólově i ve spolupráci s dalšími hudebníky. Je autorem asi 30 CD a několika knih o józe.


Obsah knihy
Úvod
Jógasútry - Pataňdžali
1. kapitola: Samádhi - Soustředění
2. kapitola: Sádhana - Duchovní praxe
3. kapitola: Vibhúti - Síly
4. kapitola: Kaivalja - Osvobození

Rozpravy o józe
Rozprava první: Co je jóga?
Rozprava druhá: Proč začít s jógou?
Rozprava třetí: Jak začít s jógou?
Rozprava čtvrtá: Základní kroky
Rozprava pátá: Veliké sliby
Rozprava šestá: Veliké sliby (pokračování)
Rozprava sedmá: O tajemství činů
Rozprava osmá: O utrpení
Rozprava devátá: Činy a karma
Rozprava desátá: O působení tří kvalit (gun)
Rozprava jedenáctá: O pozitivním a negativním. . .
Rozprava dvanáctá: Očišťování
Rozprava třináctá: O neubližování
Rozprava čtrnáctá: Osm stupňů jógy
Rozprava patnáctá: O dechu
Rozprava šestnáctá: O smyslech
Rozprava sedmnáctá: O touze
Rozprava osmnáctá: O překážkách
Rozprava devatenáctá: Tři stupně soustředění
Rozprava dvacátá: O vyšších stupních jógy
Rozprava dvacátá prvá: O karmanu a utrpení
Rozprava dvacátá druhá: Stupně rozlišování
Rozprava dvacátá třetí: Stručné shrnutí
Rozprava dvacátá čtvrtá: Místo závěru
Slovník některých sanskrtských výrazů

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Rozpravy o józe
Rozpravy o józe