Kosterní systém A-Z

Fotogalerie TémaOdpovědi | Zobrazení Poslední příspěvek
Acromion - nadpažkový výběžek0 | 01988 x Acromion - nadpažkový výběžek od mvymazal
Acromion - nadpažek, nadpažkový výběžek. Kostní výběžek na lopatce scapula, který je pokračováním hřebenu lopatky spina scapulae a končí nad hlavicí humeru. Má styčnou plošku s klíční kostí articulatio acromioclavicularis. Je místem úponu vazů, je hmatný. Zdroj textu: Velký…
17.12. 2017 17:37 od mvymazal
Calcaneus - patní kost0 | 01311 x Calcaneus - patní kost od mvymazal
Patní kost (latinsky calcaneus, případně os calcis nebo os calcaneum) je kost lidské kostry, která tvaruje patu lidské nohy. V horní části přiléhá ke hlezenní kosti, součásti hlezennímu kloubu, a v přední části ke krychlové kosti. V zadní části je na ni připojena Achillova šlacha.…
09.07. 2017 12:09 od mvymazal
Carpus - zápěstní kosti0 | 00980 x Carpus - zápěstní kosti od mvymazal
Carpus - zápěstní kosti Zápěstní kosti (ossa carpi) tvoří dvě řady drobných kůstek, každá řada po čtyřech: proximální řada – (mediolaterálně) os pisiforme (hrášková kost), os triquetrum (trojhranná kost), os lunatum (měsíčková kost), os scaphoideum (člunkovitá kost);…
27.07. 2018 20:29 od mvymazal
Cuboid - krychlová kost0 | 01749 x Cuboid - krychlová kost od mvymazal
Krychlová kost (latinsky os cuboideum) je jedna z kostí lidské dolní končetiny, přesněji jedna ze zánártních kostí lidské nohy. Směrem dozadu přiléhá k patní kosti, směrem k vnitřní straně nohy přiléhá k vnější klínové kosti (a často také k loďkovité kosti) a směrem…
14.07. 2017 08:51 od mvymazal
Femur - stehenní kost0 | 01503 x Femur - stehenní kost od mvymazal
Stehenní kost (latinsky: femur nebo os femoris) je nejdelší kost lidského těla, která však snese velké zatížení. I přes svou velikost je poměrně lehká. Jedná se o párovou kost. Tvoří v lidském organismu stehno. Nasedá v kyčelním kloubu tak, že kulovitý čep kosti stehenní zapadá…
30.06. 2017 09:45 od mvymazal
Fibula - lýtková kost0 | 02859 x Fibula - lýtková kost od mvymazal
Lýtková kost (fibula) je štíhlá kost, která je součástí bérce dolní končetiny člověka. Kost má směrem dozadu mírně konvexní tvar. Nachází se při pohledu zepředu na člověka za kostí holenní, se kterou má přibližně stejnou délku.V horní části tvoří je kloubně spojena…
02.07. 2017 09:45 od mvymazal
Pažní kost0 | 00950 x Humerus - pažní kost od mvymazal
Pažní kost (lat. humerus, os humeri) je dlouhá kost horní končetiny. Je to proximálně uložená kost volné končetiny a podklad paže, tedy krajiny mezi ramenem a předloktím. Má trubicovité tělo a s dva konce, kterými se kloubí s lopatkou na jedné straně a s kostí vřetenní a loketní.…
10.07. 2018 19:55 od mvymazal
Anatomie - lebka0 | 03275 x Lebka od purikova
Anatomie: Lebka Lebka je kostěným podkladem hlavy a zároveň tvoří kostěný obal a ochranu pro orgány hlavy a krku. Formálně ji dělíme na část mozkovou, kde je uložen mozek a část obličejovou, která je kostěným podkladem obličeje. Os frontale - kost čelní - tvoří podklad čela,…
08.05. 2014 00:06 od purikova
Záprstí - skupina pěti záprstních kostí0 | 01158 x Metacarpus - záprstní kosti od mvymazal
Záprstí (latinsky: Metacarpus) je skupina pěti záprstních kostí (ossa metacarpi, sg. os metacarpi), které tvoří kostru dlaně. Tvarově odpovídají dlouhým kostem, ale řadí se mezi krátké kosti (okolo 10 cm). Rozlišujeme na nich tři části: základna (basis) – proximální rozšířený…
02.08. 2018 13:55 od mvymazal
Metatarsus - nárt0 | 02358 x Metatarsus - nárt od mvymazal
Nárt (latinsky metatarsus) je část lidské nohy, tvořená pěti nártními kostmi spojujícími zánártí s prstci, jedná se tedy o podobnou úlohu, kterou na ruce plní záprstí. Podobně jako záprstní kosti, i kosti nártu nemají jednotlivá jména, ale jsou číslovány ze strany od palce,…
03.08. 2017 21:00 od mvymazal
Kostrč, kost kostrční0 | 01178 x Os coccygis - kostrč od mvymazal
Kostrč či kost kostrční (os coccygis) je malá kost u člověka vzniklá srůstem posledních obratlů, která je pozůstatkem zakrnělého ocasu. Vzniká srůstem tří až pěti posledních obratlů a má trojúhelníkovitý tvar. Srostlé obratle se ale původním obratlům podobají jen velice…
24.08. 2018 12:40 od mvymazal
Kost člunkovitá0 | 01740 x Os naviculare - kost člunkovitá od mvymazal
Os naviculare - kost člunkovitá (kost loďkovitá). Jedna z kůstek zánártí lidské dolní končetiny. Proximálně má kloubní spojení s kostí hlezenní, distálně se třemi kůstkami klínovitými…
20.07. 2017 15:27 od mvymazal
Ossa cuneiformia - kosti klínové0 | 01316 x Ossa cuneiformia - kosti klínové od mvymazal
Ossa cuneiformia - kosti klínové Tři kosti klínovité tvoří součást zánártí. Proximálně mají spojení s os naviculare, distálně s I.-III. metatarsem. Laterální kost má fibulárně skloubení s os cuboideum. Rozeznáváme tři tyto kosti: os cuneiforme mediale – největší; os cuneiforme…
26.07. 2017 20:39 od mvymazal
Ossa digitorum pedis0 | 01650 x Ossa digitorum pedis - kosti prstů nohy od mvymazal
Ossa digitorum pedis - kosti prstů nohy Kostru prstů nohy tvoří phalanges digitorum pedis. Každý prst má 3 články − phalanx proximalis, media et distalis, výjimku tvoří palec, který má články dva (nemá phalanx media). Každý článek můžeme opět rozdělit na 3 části − basis,…
15.08. 2017 20:50 od mvymazal
Patella - čéška0 | 01470 x Patella - čéška od mvymazal
Čéška (lat. patella) je kost tvořící přední část kolenního kloubu, vsunutá do šlachy čtyřhlavého stehenního svalu. Je největší sezamskou kostí (tzn. kostí volně uloženou ve šlaše) v těle. facies anterior (přední plocha čéšky) je kryta šlachou musculus quadriceps femoris,…
03.07. 2017 12:12 od mvymazal
Páteř1 | 10298 x Páteř od purikova
Páteř Latinský název pro páteř jeColumna vertebrarum či Spina, je součástí osového skeletu celého těla, nosným pilířem. Tvoří ji 33-34 obratlů (7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 srostlých křížových a 4-5 v kostrči) 23 plotének, okolo 100 drobných kloubů, 400 svalů…
30.07. 2017 07:49 od cinske-masaze-trinec
Pelvis - pánev0 | 01268 x Pelvis - pánev od mvymazal
Pánev (latinsky: pelvis) je kostnatý útvar, který se skládá ze dvou pánevních kostí (os coxae) a kosti křížové (os sacrum), na kterou navazuje kostrč (os coccygis). Kosti pánevní jsou vepředu navzájem spojené symfýzou a vzadu jsou s kostí křížovou spojené kloubně (articulatio…
29.06. 2017 08:07 od mvymazal
Vřetenní kost0 | 01861 x Radius - vřetenní kost od mvymazal
Radius - vřetenní kost Vřetenní kost patří mezi kosti horní končetiny člověka. Je uložená v předloktí na jeho palcové straně. Je to dlouhá kost, na které rozlišujeme tělo a dva konce (proximální a distální). Zdroj textu Wikipedie…
27.12. 2017 22:59 od mvymazal
Lopatka0 | 01221 x Scapula - lopatka od mvymazal
Scapula - lopatka Lopatka (scapula) je plochá trojúhelníkovitá kost. Nachází se v úrovni 2. až 7. žebra. Přestože nemá přímé kostní spojení s trupem, je díky svalům hrudníku (svalovému korzetu) přidržována na svém místě. Účastní se některých pohybů horní končetiny,…
10.12. 2017 13:04 od mvymazal
Talus - hlezenní kost0 | 01694 x Talus - hlezenní kost od mvymazal
Hlezenní kost (latinsky talus) je jedna z kostí lidské dolní končetiny. Patří mezi zánártní kosti a spolu s holenní kostí a lýtkovou kostí tvoří hlezenní kloub, který spojuje nohu s bércem. Mezi zánártními kostmi je druhou největší po patní kosti, která k ní přiléhá zespodu.…
05.07. 2017 22:26 od mvymazal
Tibia - holenní kost0 | 02310 x Tibia - holenní kost od mvymazal
Holenní kost (latinsky tibia) je nosná kost dolní končetiny. Spolu s kostí lýtkovou tvoří kostru bérce (lýtka). Spojení lýtkové a holenní kosti Articulatio tibiofibularis je spojení hlavice lýtkové kosti s tibií, tedy spojení proximálních konců bércových kostí. Stavba kloubu:…
29.06. 2017 07:46 od mvymazal
Loketní kost0 | 01340 x Ulna - loketní kost od mvymazal
Loketní kost (ulna) je dlouhá kost v lidském těle, která tvoří část kostry člověka v horní končetině, přesněji v ruce. Na masivnějším zakončení se spojuje s kladkou pažní kosti, na užší straně (distální konec) pak je zakončena hlavicí loketní kosti (caput ulnae) s úzkou…
10.07. 2018 19:40 od mvymazal