Slovníček lékařských termínů A-Z

Slovníček lékařských názvů a zkratek. Pro každý název založte samostatný příspěvek.
Fotogalerie TémaOdpovědi | Zobrazení Poslední příspěvek
1 | 03602 x Absces od mvymazal
Já používám krvavé baňkování. Vřed rozříznu novým jednorázovým skalpelem. Baňkou vysaji hnis. Zkoušel jsem použít vepřové sádlo na neprasklý vřed a jeví se mně super. Včera jsem zkusil poprvé i vmaznout sádlo do rozřízlého a zatím se to jeví dobře. Jinak vřed i redukují.…
06.08. 2018 10:01 od jrandis
1 | 05964 x ACTH - adrenokortikotropní hormon od mvymazal
Tedy pokud to správně chápu má tento hormon vliv i na vitiligo - bílé fleky?...není produkován melanin a při vitiligu není správně rozložen... je vhodné se zaměřit kromě jater též na nadledvinky :rolleyes:…
10.08. 2013 08:03 od aflorova
0 | 04133 x Adenoidní vegetace od mvymazal
Adenoidní vegetace - zbytnění nosní mandle Adenotomie je chirurgický výkon, při kterém se odstraňuje adenoidní vegetace (nosohltanová mandle, též nosní mandle). Provádí se z různých důvodů, obvykle kvůli ztíženému dýchání nosem, chronickým infekcím nebo bolestem v uších.…
30.07. 2013 15:13 od mvymazal
0 | 03956 x ADHD - hyperkinetická porucha od mvymazal
ADHD (zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – hyperkinetická porucha (HKP), Porucha pozornosti s hyperaktivitou patří mezi neurovývojové poruchy. Tato porucha se projevuje již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve…
07.05. 2014 12:28 od mvymazal
0 | 00892 x Afasie od mvymazal
Afázie (afasie) je ztráta nebo porucha řeči, způsobená porušením řečových oblastí mozku. Vzniká jako následek úrazů hlavy, krvácení do mozku, nádorů, zánětlivých onemocnění nebo intoxikace. V Mezinárodní klasifikaci nemocí ICD-10 se označuje R47.0. Afázie jsou předmětem…
20.07. 2018 10:39 od mvymazal
0 | 04879 x Aftózní stomatitida od mvymazal
Recidivující afty (synonyma: aftózní stomatitida, benigní afty, chronické recidivující afty, habituální afty, recidivující benigní aftóza, anglicky: Recurrent aphthous stomatitis) je chronické onemocnění ústní dutiny u lidí charakterizované opakovanou tvorbou bělavých aft na sliznici…
21.10. 2013 10:29 od mvymazal
0 | 03124 x Alergie od mvymazal
Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí. Je způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu. Spektrum projevů alergických reakcí je velmi…
01.09. 2013 21:54 od mvymazal
0 | 03835 x Algeziologie od mvymazal
Lékařská disciplína, která se bolestí zabývá, se nazývá algeziologie. Bolest je psychický stav či pocit většinou spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu. Nejčastěji vzniká v důsledku poškozujících účinků na organizmus, ohrožujících…
10.09. 2013 08:14 od mvymazal
0 | 04034 x Alopecie od mvymazal
Alopecie je neinfekční onemocnění způsobující vypadávání vlasů a ochlupení. Příčiny mohou být různé: dědičné, stres, nesprávné stravování. Typy alopecie Alopecia areata – označuje vypadávání vlasů ve shlucích. Alopecia universalis – úplná ztráta ochlupení. Alopecia…
07.10. 2013 10:16 od mvymazal
0 | 00833 x Amenorrhoea (Amenorea) od Tygřík
Amenorrhoea - je vynechání menstruace (minimálně dvou cyklů) u ženy v období pohlavní zralosti. Fyziologická je amenorea v období dětství, těhotenství, laktace a v postmenopauzálním období. Dělení dle doby vzniku 1. Primární amenorea: pokud se menarché nedostaví do 15. roku věku;…
28.10. 2018 17:53 od Tygřík
0 | 02923 x Analgetikum od mvymazal
Analgetika – léky proti bolesti. Jako analgetikum se označuje jakákoli látka z rozmanité skupiny léčiv používaných k úlevě od bolesti a k dosažení analgesie (tj. stav bez bolesti). Pojmenování je odvozeno od řeckého an- (bez, beze) a algia (bolest). Analgetika účinkují rozdílnými…
20.06. 2013 09:27 od mvymazal
0 | 02538 x Analgezie od mvymazal
Analgezie (též analgesie; pochází z řeckého álgos, bolest, s alfa privativem, negací → žádná bolest) znamená v medicíně odstraňování bolesti. Toho lze dosáhnout potlačením nebo snížením přenosu nervových vzruchů nebo medikamentózním zásahem (pomocí analgetika) do vnímání…
27.11. 2013 17:43 od mvymazal
0 | 00963 x Anasarka od Tygřík
Anasarka je název pro edém pojiva. Projevuje se jako povšechná vodnatelnost a prosáknutí tkání vodou. Jedná se o těžkou formu povšechného otoku. Často způsobená selháním srdce, jater, ledvin, malnutricií, při hypoalbuminémií. Zdroj z (URL)…
14.03. 2018 11:26 od Tygřík
0 | 03254 x Androgeny od mvymazal
Androgeny - mužské pohlavní hormony Androgen je obecný termín pro jakoukoli přírodní nebo syntetickou sloučeninu, obvykle steroidní hormon, která stimuluje nebo ovládá vývoj a udržení maskulinních charakteristik obratlovců vazbou na androgenní receptory. Ty zahrnují aktivitu samčích…
21.06. 2013 11:05 od mvymazal
0 | 04056 x Anémie od mvymazal
Chudokrevnost neboli anémie je stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace hemoglobinu pod normu stanovenou podle věku a pohlaví. V důsledku toho je snížena schopnost krve dodávat kyslík tkáním. Příčinou anémie je porušená tvorba červených krvinek, nebo jejich zvýšený zánik.…
21.06. 2013 11:09 od mvymazal
Krvácení z nosu0 | 02808 x Aneurysma od mvymazal
Aneurysma – výduť v cévě. Je to vrozený cévní defekt, který může být velmi nebezpečný, protože může snadno prasknout i při nenápadném drobném úrazu. Aneurysma srdce může vzniknout po rozsáhlejším infarktu myokardu. Poškozená svalovina srdce se zhojí jizvou, která se vyklene…
21.06. 2013 21:16 od mvymazal
0 | 02558 x Angina pectoris od mvymazal
Angina pectoris či angina pektoris je pojmenování pro středně těžké srdeční onemocnění v zásobování srdečního svalu krví respektive kyslíkem, kdy vlivem zmenšeného přísunu kyslíku k srdečnímu svalu nedochází k jeho správnému stahování, což vede k neschopnosti pumpování…
07.11. 2013 19:55 od mvymazal
0 | 00830 x Anosmie od mvymazal
Anosmie - úplná ztráta čichu. Specifická anosmie - neschopnost rozeznat určité pachové látky. Další odkazy Nos, Hyposmie, Hyperosmie…
18.08. 2018 11:08 od mvymazal
0 | 02734 x Anti-aglutinogeny od mvymazal
Anti-aglutinogeny – protilátky proti krev shlukujícím činitelům…
24.06. 2013 20:17 od mvymazal
0 | 02831 x Antihistaminikum od mvymazal
Antihistaminika – léky snižující uvolňování histaminu z žírných buněk (mastocytů). Histamin je spouštěčem alergické reakce a vyvolává otok kůže a sliznic, zúžení dechových cest, výtok z nosu, zrudnutí kůže a další příznaky alergie. První antihistaminika objevili Ernest…
24.06. 2013 20:21 od mvymazal
0 | 04900 x Antikoagulační léky od mvymazal
Antikoagulační léky – léčiva zřeďující krev, tj. působící proti zvýšené srážlivosti krevní neboli přímo snižující krevní srážlivost. Při předávkování hrozí možnost vykrvácení. Antikoagulancia (sg. antikoagulans či antikoagulant) jsou léčiva snižující srážlivost…
21.06. 2013 21:19 od mvymazal
0 | 02896 x Antitusikum od mvymazal
Antitusikum Léčiva ovlivňující kašel - používají se při dávivém suchém kašli (neproduktivní – nevylučuje se při něm hlen). Potlačují kašlací reflex, odstraňují však pouze symptomy (příznaky) kašle, ne jeho příčinu. Citace z Wikipedie…
24.10. 2013 20:45 od mvymazal
0 | 00675 x Anurie od Tygřík
Anurie je pokles denní diurézy nebo její úplné zastavení. - u malých dětí je definovaná jako produkce moči 0−0,5 ml/kg/h. - u dospělých je definovaná jako produkce moči 0−50 ml/den. Anurie se rozvíjí z oligurie, která jí předchází. K nejčastějším příčinám anurie a oligourie…
30.07. 2018 14:27 od Tygřík
0 | 02532 x Apednicitida od mvymazal
Apednicitida – zánět červovitého přívěsku (výběžku) tlustého střeva. Apendicitida je náhlá příhoda břišní spočívající v zanícení apendixu. Když není včas léčena (nejčastěji chirurgickým odstraněním apendixu) dochází k perforaci apendixu a následně zánětu dutiny…
27.06. 2013 23:30 od mvymazal
0 | 03096 x Apendektomie od mvymazal
Apendektomie – chirurgické odstranění apendixu (lidově a nesprávně „operace slepého střeva“, „slepák“).…
29.06. 2013 23:10 od mvymazal
Mimořádný bod pro apendix2 | 07781 x Apendix od mvymazal
Doplnění - Lán Wěi Xué je mimořádný bod M-LE-13 (M znamená mimořádný, LE je zkratka pro leg - dolní končetina - a 13 je číslo bodu). NACHÁZÍ SE DVA CCHUNY POD ZU SAN LI ST36 A MÁ NEJEN LÉČEBNOU, ALE I DIAGNOSTICKOU HODNOTU: je-li totiž podezření na skutečný zánět appendixu…
05.07. 2013 14:29 od ddanielova
0 | 02803 x Artroskopie od mvymazal
Vyšetření kolenního kloubu endoskopickými metodami se odborně nazývá artroskopie. Artroskopie je jednoduchý operační zákrok. Je to vyšetřovací a léčebná metoda, díky níž si může lékař kloub přímo prohlédnout a pomocí endoskopického nástroje v něm provést chirurgický…
08.09. 2013 21:40 od mvymazal
0 | 03623 x Arytmie od mvymazal
Arytmie- nepravidelné srdeční stahy, často značí vážnou srdeční nemoc. Srdeční arytmie (také dysrytmie) je porucha srdečního rytmu. Ve většině případů se jedná o postižení převodního systému řídící srdeční činnost (jedná se o specializovanou část srdeční svaloviny,…
02.08. 2013 12:53 od mvymazal
0 | 00928 x Ascites od Tygřík
Ascites je zvýšené množství volné tekutiny v dutině břišní. Nejčastější příčinou bývá onemocnění jaterního parenchymu (jaterní cirhóza). Mezi další příčiny se řadí : - pravostranné srdeční selhání - karcinomatózu peritonea - pankreatitidu - TBC - ascites u dialyzovaných,…
14.03. 2018 11:34 od Tygřík
0 | 00716 x Astenia od mvymazal
Astenia (astenie) - (celková) tělesná slabost…
18.07. 2018 14:12 od mvymazal
0 | 00810 x Asthma cardiale od mvymazal
Asthma cardiale (astma srdeční) - těžká noční záchvatová dušnost vznikající u závažné poruchy levé srdeční komory, při níž se v plicích hromadí krev, kterou levá komora není schopna přečerpat do velkého (tělového) oběhu. Dušnost se zhoršuje vleže (kdy se krev hromadí…
06.09. 2018 14:03 od mvymazal
0 | 02564 x Atopická dermatitida od mvymazal
Atopický ekzém (atopická dermatitida) je odvozen od řeckého slova atopos („nemístný“). Jde o velmi časté onemocnění, jehož výskyt se neustále zvyšuje. V České republice postihuje asi 15–20 % lidí, především dětí. Lidé trpící tímto ekzémem mají jak imunitní, tak i…
13.03. 2015 08:53 od mvymazal
0 | 02948 x Autoimunita od mvymazal
Autoimunitní reakce – stav chorobně zvýšené imunitní odpovědi, kdy organismus poškozuje a ničí své vlastní buňky (namísto buněk cizorodých a tělu škodlivých, například bakterií či buněk nádorových apod.). Autoimunitní základ má řada vážných chronických chorob, nejčastěji…
27.06. 2013 23:35 od mvymazal
0 | 00559 x Azoospermie od mvymazal
Azoospermie je nepřítomnost (absence) spermií v ejakulátu. Azoospermie postihuje zhruba 1% mužů, u kterých způsobuje neplodnost či sterilitu.…
14.08. 2018 13:07 od mvymazal
0 | 02687 x Balbutismus od mvymazal
Koktavost (též zejména odborně balbutismus, balbuties) je řečová porucha, při které je plynulost řeči neúmyslně přerušována opakováním jednotlivých slabik či částí slov nebo jejich nechtěným prodlužováním. Řeč je v některých případech proložena neúmyslnými pauzami,…
06.02. 2014 10:04 od mvymazal
0 | 05896 x Bechtěrevova nemoc od mvymazal
Bechtěrevova choroba je chronické, celoživotní onemocnění. Jeho příznaky se tedy postupně vyvíjejí a nejsou v každé fázi nemoci stejné. Je častější u mužů než u žen, první příznaky se většinou objeví mezi 18 a 30 lety. Příznaky nemoci Chronická bolest a ztuhlost v dolní…
13.09. 2013 10:29 od mvymazal
0 | 03277 x Benigní od mvymazal
Benigní = nezhoubný Nádor nezakládá dceřiná ložiska a roste omezeně, ale při růstu může utlačovat okolní tkáně. Více se podobají původní tkáni.…
03.07. 2013 08:32 od mvymazal
Biofilie0 | 00811 x Biofilie od Knizniklub.cz
Biofilie Myšlenka, že lidé mají biologickou potřebu spojení s přírodou, se nazývá biofilie, což v řečtině znamená „lásku k životu a živému světu“. Tento koncept zpopularizoval americký biolog E. O. Wilson v roce 1984. Domníval se, že díky naší evoluci v přírodě máme…
09.07. 2018 13:21 od Knizniklub.cz
0 | 04259 x Blastomy od mvymazal
Blastomy – označení pro zhoubné nádory vycházející z málo diferencovaných (tj. nezralých) buněk, podobných embryonální ještě nerozlišené tkáni. Jsou obzvláště zhoubné a nebezpečné a vyskytují se častěji u dětí.…
03.07. 2013 08:35 od mvymazal
0 | 00846 x Borborygmus od mvymazal
Borborygmus - „kručení v břiše“ řec. borboryzo kručet Kručení v břiše je způsobeno silnějšími pohyby střev (střevní peristaltikou). Pokud jsou zvuky slyšitelné na dálku prostým uchem, mluvíme o kručení a odborně označujeme tyto zvuky jako borborygmy.…
25.07. 2018 13:34 od mvymazal
0 | 00540 x Bronchiektázie od Tygřík
Bronchiektázie - bronchiektáze charakterizuje rozšíření bronchů, které je obvykle provázeno jejich chronickým zánětem. Nejčastěji se vyskytují v předškolním a časném školním věku. Typickým obrazem je chronický kašel s produkcí hlenu, zvláště ráno. Během dne se množství…
26.03. 2019 10:39 od Tygřík
0 | 02798 x Bronchitida od mvymazal
Bronchitida je zánět průdušek a tím pádem spadá mezi záněty dolních cest dýchacích. Jedná se o jeden z nejběžnějších patologických jevů postihující dýchací soustavu. Ve stěně průdušek dochází ke vzniku zánětlivého edému a tvorbě exsudátu. Příčiny mikroorganismy:…
03.07. 2013 08:41 od mvymazal
1 | 04776 x Brzlík od mvymazal
Dotaz KV: Zdravím, máte někdo zkušenosti s posílením imunity poklepáváním na oblast brzlíku? Dočetla jsem se, že by se cvičení mělo provádět každý den, cca 20 min., ideálně s pozitivní myšlenou na to, že jsme zdraví. Musí si to dělat každý sám nebo je možné přijímat…
12.01. 2014 15:35 od fb-tcm-cs
0 | 02527 x Calcar calcanei od mvymazal
Calcar calcanei – lat. ostruha patní kosti. Kostěný výrůstek v místě úponu šlach na kost patní. Může být zdrojem bolestí při chůzi. Vzniká chronickým drážděním úponu krátkých svalů plosky nohy při přetěžování či při chůzi v nevhodné obuvi. V první fázi se vytváří…
14.08. 2018 12:14 od mvymazal
0 | 02740 x Candidóza od mvymazal
Candidóza (nebo Kandidóza) je kvasinková infekce, jejímž původcem je kvasinka Candida albicans. Výskyt Neškodná v přiměřené míře se nachází v lidském zažívacím traktu, kde v normálním stavu soupeří s ostatními mikroorganismy. Vlivem vnějšího zásahu nebo u vnímavých jedinců…
07.03. 2015 20:09 od mvymazal
0 | 01081 x Cefalea od mvymazal
Bolest hlavy, jinak též cefalalgie nebo cefalea, je označení pro pocity bolesti v oblasti hlavy. Jde o nepříjemný, často intenzivně vnímaný pocit, lokalizovaný na hlavě nebo v hlavě, různého charakteru, intenzity a trvání. Je nespecifickým signálem lokální nebo vzdálené poruchy…
01.08. 2017 17:42 od mvymazal
0 | 02287 x Celiakie od mvymazal
Celiakální sprue neboli celiakie (také glutenová enteropatie, endemická sprue, primární malabsorpční syndrom, choroba Geeova-Herterova, Heubner-Herterova nemoc nebo nesnášenlivost lepku, odlišuj od alergie na lepek je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí…
11.10. 2013 13:54 od mvymazal
0 | 03032 x Celulitida od mvymazal
Celulitida je estetický neduh projevující se hrbolatou pokožkou především v oblasti hýždí a stehen. Pro svůj vzhled bývá někdy také označována jako „pomerančová kůže“. V odborné literatuře se ještě můžeme setkat s názvy celulita nebo lipohypertrofie. Při celulitidě dochází…
07.11. 2013 14:17 od mvymazal
0 | 03717 x Cervikální dysplazie od mvymazal
Cervikální dysplazie – chorobné změny na sliznici krčku děložního (cervix = krček, krk; dysplazie – porucha růstu buněk.…
16.07. 2013 10:39 od mvymazal
0 | 00623 x Cervikální migréna od mvymazal
Cervikální migréna – bolesti hlavy provázené závratí, poruchami sluchu a zraku jako projev dráždění krčního sympatiku a vazomotorických změn v povodí a. vertebralis. Součást cervikobrachiálního syndromu. Synonyma: Barréův-Liéouův syndrom, migraine cervicale Zdroj: Velký lékařský…
06.08. 2018 13:21 od mvymazal