cz
LR - ťuejinová dráha jater cu-ťue-jin kan-ťing (Zujueyin ganjing)
LR - ťuejinová dráha jater cu-ťue-jin kan-ťing (Zujueyin ganjing)
cz
LR01 - ta-tun (Dadun)
LR01 - ta-tun (Dadun)
cz
LR01 - ta-tun (Dadun)
LR01 - ta-tun (Dadun)
cz
LR02 - sing-ťien (Xingjian)
LR02 - sing-ťien (Xingjian)
cz
LR02 - sing-ťien (Xingjian)
LR02 - sing-ťien (Xingjian)
cz
LR02 - sing-ťien (Xingjian)
LR02 - sing-ťien (Xingjian)
cz
LR03 - tchaj-čchung (Taichong)
LR03 - tchaj-čchung (Taichong)
cz
LR03 - tchaj-čchung (Taichong)
LR03 - tchaj-čchung (Taichong)
cz
LR03 - tchaj-čchung (Taichong)
LR03 - tchaj-čchung (Taichong)
cz
LR04 - čung-feng (Zhongfeng)
LR04 - čung-feng (Zhongfeng)
cz
LR04 - čung-feng (Zhongfeng)
LR04 - čung-feng (Zhongfeng)
cz
LR05 - li-kou (Ligou)
LR05 - li-kou (Ligou)
cz
LR05 - li-kou (Ligou)
LR05 - li-kou (Ligou)
cz
LR05 - li-kou (Ligou)
LR05 - li-kou (Ligou)
cz
LR06 - čung-tu (Zhongdu)
LR06 - čung-tu (Zhongdu)
cz
LR07 - si-kuan (Xiguan)
LR07 - si-kuan (Xiguan)
cz
LR07 - si-kuan (Xiguan)
LR07 - si-kuan (Xiguan)
cz
LR08 - čchü-čchüan (Ququan)
LR08 - čchü-čchüan (Ququan)
cz
LR08 - čchü-čchüan (Ququan)
LR08 - čchü-čchüan (Ququan)
cz
LR09 - jin-pao (Yinbao)
LR09 - jin-pao (Yinbao)
cz
LR09 - jin-pao (Yinbao)
LR09 - jin-pao (Yinbao)
cz
LR10 - cu-wu-li (Zuwuli)
LR10 - cu-wu-li (Zuwuli)
cz
LR11- jin-lien (Yinlian)
LR11- jin-lien (Yinlian)
cz
LR11- jin-lien (Yinlian)
LR11- jin-lien (Yinlian)
cz
LR12 - ťi-maj (Jimai)
LR12 - ťi-maj (Jimai)
cz
LR12 - ťi-maj (Jimai)
LR12 - ťi-maj (Jimai)
cz
LR12 - ťi-maj (Jimai)
LR12 - ťi-maj (Jimai)
cz
LR13 - čang-men (Zhangmen)
LR13 - čang-men (Zhangmen)
cz
LR13 - čang-men (Zhangmen)
LR13 - čang-men (Zhangmen)
cz
LR13 - čang-men (Zhangmen)
LR13 - čang-men (Zhangmen)
cz
LR14 - čchi-men (Qimen)
LR14 - čchi-men (Qimen)
cz
LR14 - čchi-men (Qimen)
LR14 - čchi-men (Qimen)
cz
Meridián jater
Meridián jater