cz
BL - tchajjangová dráha močového měchýře - prezentace (Zu Tai Yang Pang Guang Jing)
BL - tchajjangová dráha močového měchýře - prezentace (Zu Tai Yang Pang Guang Jing)
cz
BL - tchajjangová dráha močového měchýře - prezentace (Zu Tai Yang Pang Guang Jing)
BL - tchajjangová dráha močového měchýře - prezentace (Zu Tai Yang Pang Guang Jing)
cz
BL01 - ťing-ming (Jingming)
BL01 - ťing-ming (Jingming)
cz
BL01 - ťing-ming (Jingming)
BL01 - ťing-ming (Jingming)
cz
BL02 - cchuan-ču (Cuanzhu)
BL02 - cchuan-ču (Cuanzhu)
cz
BL02 - cchuan-ču (Cuanzhu)
BL02 - cchuan-ču (Cuanzhu)
cz
BL02 - cchuan-ču (Cuanzhu)
BL02 - cchuan-ču (Cuanzhu)
cz
BL03 - mej-čchung (Meichong)
BL03 - mej-čchung (Meichong)
cz
BL03 - mej-čchung (Meichong)
BL03 - mej-čchung (Meichong)
cz
BL04 - čchü-čcha (Qucha)
BL04 - čchü-čcha (Qucha)
cz
BL05 - wu-čchu (Wuchu)
BL05 - wu-čchu (Wuchu)
cz
BL05 - wu-čchu (Wuchu)
BL05 - wu-čchu (Wuchu)
cz
BL06 - čcheng-kuang (Chengguang)
BL06 - čcheng-kuang (Chengguang)
cz
BL07 - tchung-tchien (Tongtian)
BL07 - tchung-tchien (Tongtian)
cz
BL08 - luo-čchüe (Luoque)
BL08 - luo-čchüe (Luoque)
cz
BL09 - jü-čen (Yuzhen)
BL09 - jü-čen (Yuzhen)
cz
BL10 - tchien-ču (Tianzhu)
BL10 - tchien-ču (Tianzhu)
cz
BL11 - ta-ču (Dazhu)
BL11 - ta-ču (Dazhu)
cz
BL11 - ta-ču (Dazhu)
BL11 - ta-ču (Dazhu)
cz
BL11 - ta-ču (Dazhu)
BL11 - ta-ču (Dazhu)
cz
BL11 - ta-ču (Dazhu)
BL11 - ta-ču (Dazhu)
cz
BL12 - feng-men (Fengmen)
BL12 - feng-men (Fengmen)
cz
BL12 - feng-men (Fengmen)
BL12 - feng-men (Fengmen)
cz
BL13 - fej-šu (Feishu)
BL13 - fej-šu (Feishu)
cz
BL14 - ťüe-jin-šu (Jueyinshu)
BL14 - ťüe-jin-šu (Jueyinshu)
cz
BL14 - ťüe-jin-šu (Jueyinshu)
BL14 - ťüe-jin-šu (Jueyinshu)
cz
BL15 - sin-šu (Xinshu)
BL15 - sin-šu (Xinshu)
cz
BL16 - tu-šu (Dushu)
BL16 - tu-šu (Dushu)
cz
BL17 - ke-šu (Geshu)
BL17 - ke-šu (Geshu)
cz
BL17 - ke-šu (Geshu)
BL17 - ke-šu (Geshu)
cz
BL18 - kan-šu (Ganshu)
BL18 - kan-šu (Ganshu)
cz
BL19 - tan-šu (Danshu)
BL19 - tan-šu (Danshu)
cz
BL20 - pchi-šu (Pishu)
BL20 - pchi-šu (Pishu)
cz
BL21 - wej-šu (Weishu)
BL21 - wej-šu (Weishu)
cz
BL22 - san-ťiao-šu (Sanjiaoshu)
BL22 - san-ťiao-šu (Sanjiaoshu)
cz
BL23 - šen-šu (Shenshu)
BL23 - šen-šu (Shenshu)
cz
BL24 - čchi-chaj-šu (Qihaishu)
BL24 - čchi-chaj-šu (Qihaishu)
cz
BL25 - ta-čchang-šu (Dachangshu)
BL25 - ta-čchang-šu (Dachangshu)
cz
BL26 - kuan-jüan-šu (Guanyuanshu)
BL26 - kuan-jüan-šu (Guanyuanshu)
cz
BL27 - siao-čchang-šu (Xiaochangshu)
BL27 - siao-čchang-šu (Xiaochangshu)
cz
BL28 - pchang-kuang-šu (Pangguangshu)
BL28 - pchang-kuang-šu (Pangguangshu)
cz
BL29 - čung-lü-šu (Zhonglushu)
BL29 - čung-lü-šu (Zhonglushu)
cz
BL30 - paj-chuan-šu (Baihuanshu)
BL30 - paj-chuan-šu (Baihuanshu)
cz
BL31-BL34 - pi-liao body (Biliao)
BL31-BL34 - pi-liao body (Biliao)
cz
BL35 - chuej-jang (Huiyang)
BL35 - chuej-jang (Huiyang)
cz
BL36 - čcheng-fu (Chengfu)
BL36 - čcheng-fu (Chengfu)
cz
BL37 - jin-men (Yinmen)
BL37 - jin-men (Yinmen)
cz
BL38 - fu-si (Fuxi)
BL38 - fu-si (Fuxi)
cz
BL39 - wej-jang (Weiyang)
BL39 - wej-jang (Weiyang)
cz
BL40 - wej-čung (Weizhong)
BL40 - wej-čung (Weizhong)
cz
BL41 - fu-fen (Fufen)
BL41 - fu-fen (Fufen)
cz
BL42 - pcho-chu (Pohu)
BL42 - pcho-chu (Pohu)
cz
BL43 - kao-chuang (Gaohuang)
BL43 - kao-chuang (Gaohuang)
cz
BL43 - kao-chuang (Gaohuang)
BL43 - kao-chuang (Gaohuang)
cz
BL44 - šen-tchang (Shentang)
BL44 - šen-tchang (Shentang)
cz
BL45 - i-si (Yixi)
BL45 - i-si (Yixi)
cz
BL46 - ke-kuan (Geguan)
BL46 - ke-kuan (Geguan)
cz
BL47 - chun-men (Hunmen)
BL47 - chun-men (Hunmen)
cz
BL48 - jang-kang (Yanggang)
BL48 - jang-kang (Yanggang)
cz
BL49 - i-še (Yishe)
BL49 - i-še (Yishe)