cz
Akupunkturní model - ukázka obrázku
Akupunkturní model - ukázka obrázku
cz
Akupunkturní model - ukázka obrázku
Akupunkturní model - ukázka obrázku
cz
Bolesti hlavy
Bolesti hlavy
cz
Bolesti hlavy občasné
Bolesti hlavy občasné
cz
Bolesti v krku
Bolesti v krku
cz
Bolesti v krku - nedostatečnost jin, yinxu
Bolesti v krku - nedostatečnost jin, yinxu
cz
Bolesti v krku - syndrom plné horkosti, shire
Bolesti v krku - syndrom plné horkosti, shire
cz
Časopis Ženšen
Časopis Ženšen
cz
Chlazení pícky 608 (Xiao Er Tui Re Chong Ji)
Chlazení pícky 608 (Xiao Er Tui Re Chong Ji)
cz
Čínské byliny (Wu yao)
Čínské byliny (Wu yao)
cz
Čínské byliny (Wu zhu yu)
Čínské byliny (Wu zhu yu)
cz
Čínské byliny (Xia ku cao)
Čínské byliny (Xia ku cao)
cz
Čínské byliny (Xiang fu)
Čínské byliny (Xiang fu)
cz
Čínské byliny (Xin yi hua)
Čínské byliny (Xin yi hua)
cz
Čínské byliny (Xing ren)
Čínské byliny (Xing ren)
cz
Čínské byliny (Xu duan)
Čínské byliny (Xu duan)
cz
Čínské byliny (Xuan shen)
Čínské byliny (Xuan shen)
cz
Čínské byliny (Xue jie)
Čínské byliny (Xue jie)
cz
Čínské byliny (Yan hu suo)
Čínské byliny (Yan hu suo)
cz
Čínské byliny (Yi mu cao)
Čínské byliny (Yi mu cao)
cz
Čínské byliny (Yuan zhi)
Čínské byliny (Yuan zhi)
cz
Čínské byliny (Ze lan)
Čínské byliny (Ze lan)
cz
Čínské byliny (Ze xie)
Čínské byliny (Ze xie)
cz
Čínské byliny (Zhi gan cao)
Čínské byliny (Zhi gan cao)
cz
Čínské byliny (Fang Feng)
Čínské byliny (Fang Feng)
cz
Čínské byliny (Ma Huang)
Čínské byliny (Ma Huang)
cz
Čínské byliny (Er Cha)
Čínské byliny (Er Cha)
cz
Čínské byliny (Huai niu xi, Niu xi)
Čínské byliny (Huai niu xi, Niu xi)
cz
Čínské byliny (Nan sha shen)
Čínské byliny (Nan sha shen)
cz
Čínské byliny (Chuan wu)
Čínské byliny (Chuan wu)
cz
Čínské byliny
Čínské byliny
cz
Čínské byliny (Bai jie zi)
Čínské byliny (Bai jie zi)
cz
Čínské byliny (Huo xiang)
Čínské byliny (Huo xiang)
cz
Čínské byliny (He huan pi)
Čínské byliny (He huan pi)
cz
Čínské ingredience (Zhen zhu mu)
Čínské ingredience (Zhen zhu mu)
cz
Čínské směsi (Ma Huang Tang)
Čínské směsi (Ma Huang Tang)
cz
Čínské směsi (Pu Ji Xiao Du Yin)
Čínské směsi (Pu Ji Xiao Du Yin)
cz
Čínské směsi (Tao Hong Si Wu Wan)
Čínské směsi (Tao Hong Si Wu Wan)
cz
CV07 - jin-ťiao (Yinjiao)
CV07 - jin-ťiao (Yinjiao)
cz
CV22 - tchien-tchu (Tiantu)
CV22 - tchien-tchu (Tiantu)
cz
CV23 - lien-čchüan (Lianquan)
CV23 - lien-čchüan (Lianquan)
cz
Dokonalá dýně
Dokonalá dýně
cz
Doplňování a vypouštění
Doplňování a vypouštění
cz
Hebký kožíšek 601 (Qu Shi Bao Tong Chong Ji)
Hebký kožíšek 601 (Qu Shi Bao Tong Chong Ji)
cz
Heřmánek pravý (Yang gan ju)
Heřmánek pravý (Yang gan ju)
cz
KI26 - jü-čung (Yuzhong)
KI26 - jü-čung (Yuzhong)
cz
Klanopraška čínská - listy
Klanopraška čínská - listy
cz
Klanopraška čínská - sušené plody (Wuweizi)
Klanopraška čínská - sušené plody (Wuweizi)
cz
Léčba nervozity a zmírnění stresu - LI4, HT7, PC6, SP6, LR3
Léčba nervozity a zmírnění stresu - LI4, HT7, PC6, SP6, LR3
cz
Orgán fu, tlusté střevo - ta-čchang
Orgán fu, tlusté střevo - ta-čchang
cz
Podzim
Podzim
cz
Podzim - období sucha
Podzim - období sucha
cz
Povzbuzení oslabeného 605 (Jian Wei Bao Tong Chong Ji)
Povzbuzení oslabeného 605 (Jian Wei Bao Tong Chong Ji)
cz
První zoubky 609 (Xxiao Er Ning Ye Chong Ji)
První zoubky 609 (Xxiao Er Ning Ye Chong Ji)
cz
Puchýřky kolem úst
Puchýřky kolem úst
cz
Rýma
Rýma
cz
Skřípání zubů (Yaoya niechi)
Skřípání zubů (Yaoya niechi)
cz
SP12 - čchung-men (Chongmen)
SP12 - čchung-men (Chongmen)
cz
SP20 - čou-žung (Zhourong)
SP20 - čou-žung (Zhourong)
cz
Splasknutí balónku 604 (Xiao Shi Bao Tong Chong Ji)
Splasknutí balónku 604 (Xiao Shi Bao Tong Chong Ji)