Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Stridor
Stridor je šelest při dýchání způsobený zúžením dýchacích cest. Podle výskytu při nádechu nebo výdechu rozlišujeme: Inspirační stridor: Šelest při nádechu, typický pro zúžení nebo malpozici horních dýchacích cest (hrtanu, průdušnice, průdušek). Některé možné příčiny:…