Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Anasarka
Anasarka je název pro edém pojiva. Projevuje se jako povšechná vodnatelnost a prosáknutí tkání vodou. Jedná se o těžkou formu povšechného otoku. Často způsobená selháním srdce, jater, ledvin, malnutricií, při hypoalbuminémií. Zdroj z (URL)…