Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Loketní ohýbač zápěstí Musculus flexor carpi ulnaris - loketní ohýbač zápěstí
Musculus flexor carpi ulnaris - loketní ohýbač zápěstí (Ulnární ohybač zápěstí) Začíná na mediálním epikondylu humeru a olekranu, upíná se na os pisiforme a do jejího okolí. Inervace: nervus ulnaris (C8–Th1). Funkce: flexe zápěstí, ulnární dukce ruky…
Žvýkací sval Musculus masseter - žvýkací sval
Musculus masseter - žvýkací sval Další názvy: Masseter Začíná od jařmového oblouku, upíná se na dolní čelist v oblasti jejího úhlu a větve. Má povrchovou a hlubokou část. Inerv. n. massetericus. Na obličeji je patrný při skousnutí v oblasti úhlu dolní čelisti a zadní části…
Čtyřhlavý sval stehenní Musculus quadriceps femoris - čtyřhlavý sval stehenní
Musculus quadriceps femoris - čtyřhlavý sval stehenní Čtyřhlavý sval stehenní (quadriceps femoris) je velká skupina svalů která je na přední straně stehna. Je to extenzorový sval kolene, tzn, že napíná koleno. Vytváří obrovskou masu na přední straně femuru (stehenní kosti). Začátek:…
Přímý sval stehenní Musculus rectus femoris - přímý sval stehenní
Musculus rectus femoris - přímý sval stehenní, jedna z hlav m. quadriceps femoris. Je nejpovrchněji položený dvoukloubový sval začínající na kyčelní kosti (spina iliaca anterior inferior a nad kloubem kyčelním). Provádí extenzi kolenního kloubu a pomocnou flexi kloubu kyčelního.…
Sval spánkový Musculus temporalis - sval spánkový
Musculus temporalis - sval spánkový Sval spánkový, lat. musculus temporalis, je jeden ze žvýkacích svalů. Jako ostatní žvýkací svaly je původem z 1. žaberního oblouku, proto tyto svaly mají i stejnou inervaci. Sval je uložen ve spánkové jámě (fossa temporalis). Začátky svalu jsou…