Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Acromion - nadpažkový výběžek Acromion - nadpažkový výběžek
Acromion - nadpažek, nadpažkový výběžek. Kostní výběžek na lopatce scapula, který je pokračováním hřebenu lopatky spina scapulae a končí nad hlavicí humeru. Má styčnou plošku s klíční kostí articulatio acromioclavicularis. Je místem úponu vazů, je hmatný. Zdroj textu: Velký…
Calcaneus - patní kost Calcaneus - patní kost
Patní kost (latinsky calcaneus, případně os calcis nebo os calcaneum) je kost lidské kostry, která tvaruje patu lidské nohy. V horní části přiléhá ke hlezenní kosti, součásti hlezennímu kloubu, a v přední části ke krychlové kosti. V zadní části je na ni připojena Achillova šlacha.…
Carpus - zápěstní kosti Carpus - zápěstní kosti
Carpus - zápěstní kosti Zápěstní kosti (ossa carpi) tvoří dvě řady drobných kůstek, každá řada po čtyřech: proximální řada – (mediolaterálně) os pisiforme (hrášková kost), os triquetrum (trojhranná kost), os lunatum (měsíčková kost), os scaphoideum (člunkovitá kost);…
Cuboid - krychlová kost Cuboid - krychlová kost
Krychlová kost (latinsky os cuboideum) je jedna z kostí lidské dolní končetiny, přesněji jedna ze zánártních kostí lidské nohy. Směrem dozadu přiléhá k patní kosti, směrem k vnitřní straně nohy přiléhá k vnější klínové kosti (a často také k loďkovité kosti) a směrem…
Femur - stehenní kost Femur - stehenní kost
Stehenní kost (latinsky: femur nebo os femoris) je nejdelší kost lidského těla, která však snese velké zatížení. I přes svou velikost je poměrně lehká. Jedná se o párovou kost. Tvoří v lidském organismu stehno. Nasedá v kyčelním kloubu tak, že kulovitý čep kosti stehenní zapadá…
Fibula - lýtková kost Fibula - lýtková kost
Lýtková kost (fibula) je štíhlá kost, která je součástí bérce dolní končetiny člověka. Kost má směrem dozadu mírně konvexní tvar. Nachází se při pohledu zepředu na člověka za kostí holenní, se kterou má přibližně stejnou délku.V horní části tvoří je kloubně spojena…
Pažní kost Humerus - pažní kost
Pažní kost (lat. humerus, os humeri) je dlouhá kost horní končetiny. Je to proximálně uložená kost volné končetiny a podklad paže, tedy krajiny mezi ramenem a předloktím. Má trubicovité tělo a s dva konce, kterými se kloubí s lopatkou na jedné straně a s kostí vřetenní a loketní.…
Anatomie - lebka Lebka
Anatomie: Lebka Lebka je kostěným podkladem hlavy a zároveň tvoří kostěný obal a ochranu pro orgány hlavy a krku. Formálně ji dělíme na část mozkovou, kde je uložen mozek a část obličejovou, která je kostěným podkladem obličeje. Os frontale - kost čelní - tvoří podklad čela,…
Záprstí - skupina pěti záprstních kostí Metacarpus - záprstní kosti
Záprstí (latinsky: Metacarpus) je skupina pěti záprstních kostí (ossa metacarpi, sg. os metacarpi), které tvoří kostru dlaně. Tvarově odpovídají dlouhým kostem, ale řadí se mezi krátké kosti (okolo 10 cm). Rozlišujeme na nich tři části: základna (basis) – proximální rozšířený…
Metatarsus - nárt Metatarsus - nárt
Nárt (latinsky metatarsus) je část lidské nohy, tvořená pěti nártními kostmi spojujícími zánártí s prstci, jedná se tedy o podobnou úlohu, kterou na ruce plní záprstí. Podobně jako záprstní kosti, i kosti nártu nemají jednotlivá jména, ale jsou číslovány ze strany od palce,…
Kostrč, kost kostrční Os coccygis - kostrč
Kostrč či kost kostrční (os coccygis) je malá kost u člověka vzniklá srůstem posledních obratlů, která je pozůstatkem zakrnělého ocasu. Vzniká srůstem tří až pěti posledních obratlů a má trojúhelníkovitý tvar. Srostlé obratle se ale původním obratlům podobají jen velice…
Kost člunkovitá Os naviculare - kost člunkovitá
Os naviculare - kost člunkovitá (kost loďkovitá). Jedna z kůstek zánártí lidské dolní končetiny. Proximálně má kloubní spojení s kostí hlezenní, distálně se třemi kůstkami klínovitými…
Ossa cuneiformia - kosti klínové Ossa cuneiformia - kosti klínové
Ossa cuneiformia - kosti klínové Tři kosti klínovité tvoří součást zánártí. Proximálně mají spojení s os naviculare, distálně s I.-III. metatarsem. Laterální kost má fibulárně skloubení s os cuboideum. Rozeznáváme tři tyto kosti: os cuneiforme mediale – největší; os cuneiforme…
Ossa digitorum pedis Ossa digitorum pedis - kosti prstů nohy
Ossa digitorum pedis - kosti prstů nohy Kostru prstů nohy tvoří phalanges digitorum pedis. Každý prst má 3 články − phalanx proximalis, media et distalis, výjimku tvoří palec, který má články dva (nemá phalanx media). Každý článek můžeme opět rozdělit na 3 části − basis,…
Patella - čéška Patella - čéška
Čéška (lat. patella) je kost tvořící přední část kolenního kloubu, vsunutá do šlachy čtyřhlavého stehenního svalu. Je největší sezamskou kostí (tzn. kostí volně uloženou ve šlaše) v těle. facies anterior (přední plocha čéšky) je kryta šlachou musculus quadriceps femoris,…
Páteř Páteř
Anatomie: Columna vertebralis = páteř Páteř je sloupec obratlů a meziobratlových plotének, který prochází středem našich zad a tvoří základ a podpěru pro to, abychom mohli vzpřímeně chodit. Je uzpůsobená právě našemu vzpřímenému držení těla, které je zajištěno přirozenými…
Pelvis - pánev Pelvis - pánev
Pánev (latinsky: pelvis) je kostnatý útvar, který se skládá ze dvou pánevních kostí (os coxae) a kosti křížové (os sacrum), na kterou navazuje kostrč (os coccygis). Kosti pánevní jsou vepředu navzájem spojené symfýzou a vzadu jsou s kostí křížovou spojené kloubně (articulatio…
Vřetenní kost Radius - vřetenní kost
Radius - vřetenní kost Vřetenní kost patří mezi kosti horní končetiny člověka. Je uložená v předloktí na jeho palcové straně. Je to dlouhá kost, na které rozlišujeme tělo a dva konce (proximální a distální). Zdroj textu Wikipedie…
Lopatka Scapula - lopatka
Scapula - lopatka Lopatka (scapula) je plochá trojúhelníkovitá kost. Nachází se v úrovni 2. až 7. žebra. Přestože nemá přímé kostní spojení s trupem, je díky svalům hrudníku (svalovému korzetu) přidržována na svém místě. Účastní se některých pohybů horní končetiny,…
Talus - hlezenní kost Talus - hlezenní kost
Hlezenní kost (latinsky talus) je jedna z kostí lidské dolní končetiny. Patří mezi zánártní kosti a spolu s holenní kostí a lýtkovou kostí tvoří hlezenní kloub, který spojuje nohu s bércem. Mezi zánártními kostmi je druhou největší po patní kosti, která k ní přiléhá zespodu.…
Tibia - holenní kost Tibia - holenní kost
Holenní kost (latinsky tibia) je nosná kost dolní končetiny. Spolu s kostí lýtkovou tvoří kostru bérce (lýtka). Spojení lýtkové a holenní kosti Articulatio tibiofibularis je spojení hlavice lýtkové kosti s tibií, tedy spojení proximálních konců bércových kostí. Stavba kloubu:…
Loketní kost Ulna - loketní kost
Loketní kost (ulna) je dlouhá kost v lidském těle, která tvoří část kostry člověka v horní končetině, přesněji v ruce. Na masivnějším zakončení se spojuje s kladkou pažní kosti, na užší straně (distální konec) pak je zakončena hlavicí loketní kosti (caput ulnae) s úzkou…