Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Osm kusů brokátu - historie Osm kusů brokátu - historie
Osm kusů brokátu (baduanjin, 八段錦) - historie První zmínka o cvičení Osmi kusů brokátu pochází z období dynastie Song (960–1279), kdy je vysmíváno v díle Yijian zhi (Slyšeno a zapsáno Yijianem), od Hong Maie (1123-1202), což zároveň svědčí o popularitě cvičení a jeho rozšíření.…
Osm kusů brokátu - zdravotní účinky Osm kusů brokátu - zdravotní účinky
Osm kusů brokátu (baduanjin, 八段錦) - zdravotní účinky Podle výsledků analýzy osmi randomizovaných kontrolovaných studií má cvičení Osmi kusů brokátu významný účinek na snížení krevního tlaku, krevní glukózy, triglyceridů a LDL cholesterolu a zlepšuje hladinu HDL cholesterolu.…
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 1 Klapání zubama v hluboké meditaci Osm kusů brokátů vsedě - celé cvičení
Osm brokátů vsedě Popis z knihy Lou Jieho (1850-1907) Ilustrované předpisy pro cvičení Osmi kusů brokátu vsedě a vstoje z roku 1876 (následuje překlad cvičení z knihy An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts, 2014). Část 1: Klapání zubama v hluboké meditaci…
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 3 Osm kusů brokátu vsedě - pozice 1: Klapání zubama
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 1: Klapání zubama v hluboké meditaci Sedni si se zkříženými nohama, s očima zavřenýma a rukama v pěst. Zkoncentruj mysl a medituj. Klapej 36 krát zubama. Polož ruce dozadu na krk a udělej devět tichých dechů. Poté zakryj uši dlaněmi, a poklepávej…
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 4a Osm kusů brokátu vsedě - pozice 2: Třesení zátylkem
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 2: Třesení zátylkem Stiskni ruce. Zatřes hlavou a rameny dokola 24 krát. Připravil: Rostislav Balner; zdroj An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts, 2014 Jiný popis Cvik 2: Otáčení nebeského pilíře Turecký sed, pravou dlaň položíme…
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 4b Osm kusů brokátu vsedě - pozice 3: Kloktání slin
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 3: Kloktání slinami a jejich polykání Obkrouži jazykem ústa 36 krát, abys vytvořil sliny. Zakloktej slinami 36 krát, abys naplnil ústa. Polkni je ve třech polknutích jako bys stlačoval něco tuhého dolů hrdlem. Připravil: Rostislav Balner; zdroj An Illustrated…
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 5 Osm kusů brokátu vsedě - pozice 4: Masírování Shentang
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 4: Masírování Shentang Nadechni se zhluboka nosem. Po chvíli, tři o sebe ruce až jsou teplé. Masíruj shentang oběma rukama 36 krát. Shengtang, tj. jingmen (GB25), odkazuje na dvě nejměkčí oblasti dolní části zad. Dej ruce v pěst a zhluboka se nadechni.…
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 5 Otáčení jednou paží jako rumpálem Osm kusů brokátu vsedě - pozice 5: Otáčení jednou paží
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 5: Otáčení jednou paží jako rumpálem Skloň hlavu a pokrč lokty. Otáčej levým ramenem a paží 36 krát jako rumpálem. Poté opakuj na pravé straně. Připravil: Rostislav Balner; zdroj An Illustrated Handbook of Chinese Qigong Forms from Ancient Texts,…
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 6 Osm kusů brokátu vsedě - pozice 6: Otáčení oběma pažemi
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 6: Otáčení oběma pažemi současně jako rumpálem Současně otáčej oběma pažemi jako rumpálem 36 krát. Představ si, že se oheň rozšiřuje z dantianu do hlavy. Zhluboka se nadechni nosem, a poté natáhni zkřížené nohy dopředu. Připravil: Rostislav…
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 7 Osm kusů brokátu vsedě - pozice 7: Držení nebe
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 7: Držení nebe a tlačení na vrchol Sedni si se zkříženými nohama a s prsty na rukou propletenými. Natáhni ruce nahoru jako kdybys držel nebe, a potom zatlač na vrchol (temeno hlavy). Opakuj 9 krát. Když zvedáš ruce nahoru, vyviň maximální sílu jako…
Osm kusů brokátu vsedě - cvičení 8 Osm kusů brokátu vsedě - pozice 8: Naklonění se dopředu
Osm kusů brokátu vsedě - pozice 8: Naklonění se dopředu a stisknutí (obejmutí) chodidel Natahuj ruce dopředu, abys 20 krát stisknul (obejmul) oblouky chodidel. Poté se posaď s nohama zkříženýma a rukama v pěst. Shromáždi v ústech sliny. Kloktej s nimi a poté je spolkni. Opakuj…
Osm kusů brokátu vstoje - Shaolin Osm kusů brokátu vstoje - ukázky cvičení
Osm kusů brokátu vstoje - Ba Duan Jin Soubor cvičení vytvořil pravděpodobně generál Yueh Fei (1127-1257), který jej vytvořil pro zlepšení zdraví vojáků. Původně měla celá sada 12 cviků, ale postupem doby se cvičení zredukovalo na 8. Cílem cvičení je nabudit a posílit vnitřní…
Osm kusů brokátu - pozice č 1 Opření se o nebe Osm kusů brokátu vstoje - pozice č. 1: Opření se o nebe
Osm kusů brokátu vstoje - pozice č. 1: Opření se o nebe Začínáme cvičit obráceni na severozápad v základním postoji Představujeme si, že máme zvednout středně těžkou činku. Předkloníme se, zvedneme činku do výše pasu a nad hlavu, dlaně přitom směřují vzhůru. Přetáčíme…
Osm kusů brokátu - pozice č 2 Napínání luku Osm kusů brokátu vstoje - pozice č. 2: Napínání luku
Osm kusů brokátu vstoje - pozice č. 2: Napínání luku Tuto pozici provádíme obráceni k severu. Provedeme úkrok stranou, chodidla jsou od sebe na dvojnásobnou šířku ramen. Zvedneme ruce a překřížíme paže. Napneme levou paži, levý ukazovák je zvednut, ostatní prsty jsou ohnuty. Ohneme…
Osm kusů brokátu - základní postoj Osm kusů brokátu vstoje - základní postoj, pokyny pro cvičení
Osm kusů brokátu vstoje - základní pokyny pro cvičení Dýcháme nosem, pozorně vydechujeme a koncentrujeme se na oblast Dantianu. Provádíme několik hlubokých nádechů a výdechů před začátkem cvičení. Snažíme se cítit svoje tělo. Cítit se pohodlně je důležitější než opakovat…