Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Ben tun tang
Ben Tun Tang Anglický název: Running Piglet Decoction Složení dávky pro 2-4 dny Gan Cao (Glycyrrhizae Radix) 12g Chuan Xiong (Ligustici Rhizoma) 12g Dang Gui (Angelicae sinensis Radix) 12g Zhi Ban Xia (Pinelliae Rhizoma preparatum) 24g Huang Qin (Scutellariae Radix) 12g Ge Gen (Puerariae Radix)…