Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Děs a hrůza
Děs a hrůza jsou emocí srdce a ledvin, zraňují srdce, ducha a ledviny, vzdouvá energii čchi a působí neklid čchi, která proudí neuspořádaně a zmateně. Tento neklid čchi je známkou zakalení ducha. Vzniká bušení srdce a duševní zmatenost, mdloby, výraz děsu. Čchi srdce vládne…
Euforie
Euforie (nadměrná radost) viz příspěvek Radost - nadměrná radost a důsledky Další odkazy Sedm emocí Sedmero emocí - qi qing…
Hněv Hněv - jeho důsledky a další jaterní emoce
Hněv - jeho důsledky a další jaterní emoce Hněv je emocí jater, potlačený a skrývaný hněv zraňuje játra, působí chorobný nadměrný vzestup jangové čchi a větru jater, narušuje funkce drenáže a rozptylování. Projevuje se průjmem a bolestmi břicha, mdlobami, zvracením krve,…
Přemýšení Přemítání - nadměrné hloubání a důsledky
Starosti Nadměrné přemýšlení a starostlivost jsou emocí sleziny, zraňují slezinu, způsobují zauzlení a stagnaci čchi. Přemýšlení je normální fyziologická aktivita člověka, ale její nadbytek může poškodit energii čchi ve středním zářiči. Pokud je čchi sleziny zablokována,…
Radost, euforie Radost - nadměrná radost a důsledky
Radost Xi je emocí srdce, nadměrná radost (euforie) zraňuje srdce, zpomaluje tok čchi a blokuje ji. Zpomalení zahrnuje hlediska ztišení emočního napětí a uvolnění energie srdce. Za normálních okolností radost zklidňuje emoční napětí, zachovává jasného a klidného ducha, energii…
Sedmero emocí - qi qing
Sedmero emocí - qi qing Radost xi, hněv nu, úzkosta lekavost you, nadměrné přemítání a starosti si, smutek bei, strach kong a děs jing jsou normální stavy ducha, které následují po emočních stimulech. Nazýváme je sedmi emocemi. Jsou závislé na mentální a emoční aktivitě a udržují…
Smutek a žal Smutek a žal - nadměrný smutek a důsledky
Žal a smutek Obava a smutek až žal jsou emocí plic,zraňují plíce, snižují množství energie čchi v těle, které je znavené. Sklíčenost a zármutek spotřebovává čchi plic a postupně napadá četné orgány, jako srdce, játra a slezinu. Pokud se čchi plic vyčerpá, dojde k oslabení…
Strach Strach - emoce ledvin, důsledky
Strach 恐 kong Emoce: Strach je emocí ledvin Fyziologie: Strach zraňuje ledviny, působí pokles energie. Klinické znaky: Chladné končetiny, inkontinence stolice a moči, nervozita a nespavost. Dlouhodobý strach nebo náhlý panický strach snižují čchi ledvin a způsobují stav prázdnoty…
Úzkost - ustaranost, lekavost, zármutek Úzkost - ustaranost, lekavost, zármutek
Úzkost 憂 / 忧 you, jou Další významy: ustaranost, lekavost, zármutek Úzkost spolu se smutkem poškozuje plíce, které ovládají čchi dýcháním. Běžnými příznaky extrémní úzkosti jsou zadržování dechu, mělké a nepravidelné dýchání. Úzkost také poškozuje s plícemi spojené…