Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Hněv Hněv - jeho důsledky a další jaterní emoce
Hněv - jeho důsledky a další jaterní emoce Hněv je emocí jater, potlačený a skrývaný hněv zraňuje játra, působí chorobný nadměrný vzestup jangové čchi a větru jater, narušuje funkce drenáže a rozptylování. Projevuje se průjmem a bolestmi břicha, mdlobami, zvracením krve,…
Přemýšení Přemítání - nadměrné hloubání a důsledky
Starosti Nadměrné přemýšlení a starostlivost jsou emocí sleziny, zraňují slezinu, způsobují zauzlení a stagnaci čchi. Přemýšlení je normální fyziologická aktivita člověka, ale její nadbytek může poškodit energii čchi ve středním zářiči. Pokud je čchi sleziny zablokována,…
Radost Radost - nadměrná radost a důsledky
Radost je emocí srdce, nadměrná radost zraňuje srdce, zpomaluje tok čchi a blokuje ji. Zpomalení zahrnuje hlediska ztišení emočního napětí a uvolnění energie srdce. Za normálních okolností radost zklidňuje emoční napětí, zachovává jasného a klidného ducha, energii čchi a krev…
Sedmero emocí - qi qing
Sedmero emocí - qi qing Radost xi, hněv nu, úzkosta lekavost you, nadměrné přemítání a starosti si, smutek bei, strach kong a děs jing jsou normální stavy ducha, které následují po emočních stimulech. Nazýváme je sedmi emocemi. Jsou závislé na mentální a emoční aktivitě a udržují…
Smutek a žal Smutek a žal - nadměrný smutek a důsledky
Žal a smutek Obava a smutek až žal jsou emocí plic,zraňují plíce, snižují množství energie čchi v těle, které je znavené. Sklíčenost a zármutek spotřebovává čchi plic a postupně napadá četné orgány, jako srdce, játra a slezinu. Pokud se čchi plic vyčerpá, dojde k oslabení…
Strach Strach - nadměrná lekavost, děs důsledky
Strach je emocí ledvin, zraňuje ledviny, působí pokles energie čchi. Dlouhodobý strach nebo náhlý panický strach snižují čchi ledvin a způsobují stav prázdnoty ledvin. Když strach zraní ledviny,esenciální čchi nemůže stoupat, srdce a plíce nejsou vyživovány, není již spojení…