Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Diagnostika z pulzu Diagnostika z pulzu
Co vlastně zjišťujeme při pohmatovém vyšetřování tepu? Odpověď je prostá: tepovou vlnu. Lékařův prst přiložený ke stěně vyšetřované tepny vnímá rytmické záchvěvy, které jsou výsledkem rytmické změny tlaku krevní tekutiny v nitru cévy. Tento tlak způsobuje rytmická…
Pulsová diagnostika Pulsová diagnostika
Pulsová diagnostika Postup vyšetření • Pacient sedí, ruce volně dlaněmi nahoru, polštářek • Po zklidnění pacienta i terapeuta • Napřed vyhmatat bodcovitý výběžek vřetenní kosti, 2.p. • Správná pozice prstů: dole ukazovák, vprostřed prostředník,nahoře prsteníček 3…
Účinky léčiv na puls Účinky léčiv na puls
Účinky léčiv na puls Sedativa a hypnotika: stagnující pulz Tricyklická antidepresiva: prázdný na hluboké úrovni a mírně plovoucí Selektivní inhibitory zpětného vychytáváni serotoninu: hladký nebo strunovitý na pravé prostřední pozici Inhibitory monoaminooxidázy: strunovitý Beta-blokátory:…