Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Balbutismus
Koktavost (též zejména odborně balbutismus, balbuties) je řečová porucha, při které je plynulost řeči neúmyslně přerušována opakováním jednotlivých slabik či částí slov nebo jejich nechtěným prodlužováním. Řeč je v některých případech proložena neúmyslnými pauzami,…