Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Čína, Peking BBC Kurz čínštiny- online
BBC Kurz čínštiny - online Real Chinese : (URL) A lively introduction to Mandarin Chinese in 10 short parts with video clips from the Real Chinese TV series. Topics: For starters Introducing yourself Family introductions Saying a bit about yourself Ordering drinks Ordering a meal Doing some shopping…
Restaurace Čínská restaurace
Restaurace Poté, co vyjdete z čínského hotelu, kde jste ubytovaní, se chcete najíst. Zeptáte se kolemjdoucího pána: „不好意思, 饭馆在哪儿?„ [bùhǎoyìsi, fànguǎn zài nǎr]? Promiňte prosím, kde je tu restaurace? Pán odpoví: „在那儿“ [zài nàr]. Támhle. Obratem se…
Čína - čínské pozdravy Čínské pozdravy
Čínské pozdravy Jednou se ráno vzbudíte v Číně. Je krásně. Vyjdete ven a potkáte kamaráda. Řeknete mu: „你好“ [nị̌ hǎo] (ahoj)! Pak jdete dál a potkáte pár čínských spolužaček. Pozdravíte je: „早上好“ [zǎoshang hǎo] (dobré ráno) nebo prostě jen“早“ [zǎo].…
Čínština a "elektrický mozek"
Věděli jste, že v ČÍNŠTINĚ se slova skládají z plnovýznamových slabik? Dobře se pamatují a jsou zábavná. Zajímavá slova čínštiny: část první Počítač = elektrický mozek 电脑 diànnǎo Více se dozvíte na cinstinavleze.cz nebo facebook.com/cinstinavleze…
Čínština je lehká! Jak to, ptáte se?
Čínština je lehká! Jak to, ptáte se? Slovo „kolik“ (otázka na počet) - 多少 duōshǎo se skládá ze slabik „hodně“ 多duō a „málo“ 少shǎo. Stejně tak slovo „délka“ 长短 chángduǎn je složeno ze slabik „dlouhý“ 长cháng a „krátký“ 短 duǎn. Do třetice…
Čínština JINAK
Vážení přátelé, TČM … bojová umění… čchi-kung… …mají společného jmenovatele. Pochází ze starobylé kultury, ve které se dnes hovoří standartní čínštinou. I cestovní po nejlidnatější zemi světa je jednodušší s kvalitní jazykovou výbavou. Dvě zajímavosti nakonec:…
Plynulým v čínštině
Jak se stát plynulým v čínštině? Nejzákladnější pravidlo zní: Cvičit to a nepřestat. Jako bonus přidávám čínské pořekadlo, které mluví o tom, čemu se chceme vyhnout: 半途而废 [bàn tú ér fèi] – přestat v půli cesty Slovník: 半 bàn -polovina 途 tú -cesta (zkratka…
Snadné učení čínských znaků
(URL) - Učení (URL), je bohužel nutná alespoň základní znalost angličtiny. Ukázka několika (URL)…
Tao
Znak Tao 道 Dao doslova znamená „cesta“, ale v čínském náboženství a filosofii získal mnohem abstraktnější význam. Spojení Daojiao označuje taoismus jako náboženství ; Daojia se vztahuje k studiu učenců. Toto rozlišení je však samo o sobě dost nejasné a způsobuje určité…
Zajímavá slova čínštiny: část druhá
Zajímavá slova čínštiny: část druhá: domácí mazlíček = rozmazlená věc 宠物 chǒngwù Více se dozvíte na cinstinavleze.cz nebo facebook.com/cinstinavleze…
Zpět domů 回家
Zpět domů 回家 Po oslavě se svými čínskými přáteli se chcete vrátit zpět na hotel. Zeptáte se jednoho z nich: „我怎么回家?“ [wǒ zěnme huíjiā] Jak se dostanu zpět (domů)? On odpoví: „你可以坐出租车“。 [nǐ kěyǐ zuò chūzūchē] Můžeš si vzít taxi. To se…