Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Člověk na podzim dle I-Ťing Člověk na podzim dle I-Ťing
Člověk na podzim dle I-Ťing • pokud je v harmonii - varianta odpovídající klidnému, mírnému jednání. Je tu sklon k uklízení či reorganizaci. Může také jít o rekapitulování, čeho se dosáhlo, o jakési bilancování. Jedná se beze spěchu, věci mají svůj řád.. • pokud není…
I-ťing hexagram 01 Čhien Tvoření Hexagram 01 Čhien Tvoření
I-ťing: 1. hexagram Qian / Čchien 乾 Tvoření Qian | I-ťing hexagram 01 Čhien Tvoření Svět se vyvíjí ve věčné změně: první hexagram - Čchien, Tvoření, je jangový motor tohoto věčného pohybu. Hexagram je složen ze dvou plně jangových trigramů v šesti jangových čarách, přičemž…
I-ťing hexagram 05 Sü Očekávání Hexagram 05 Sü Očekávání
I-ťing: hexagram 05 需 Sü Očekávání Další názvy: Čekání Trigramy: Ve spodní části je tvořívá síla - nebe (Čchien) a horní tvoří jezero Kchan [1] Tvůrčí energie Čchien chce stoupat vzhůru, je však blokována vodou, která přirozeně tíhne dolů jako déšť, k němuž se…
I-ťing hexagram 08 Pi Spojení Hexagram 08 Pi Spojení
I-ťing: hexagram 08 比 Pi Spojení Trigramy: Ve spodní části je země (Kchun) a horní tvoří voda Kchan. Voda nad zemí se spojuje v jeden tok, pokud jí to terén umožní. [1] Právě nyní je zapotřebí spolupracovat při sledování společného cíle. Rozkladné myšlenky a snaha vymezit…
I-ťing: hexagram 11 Tchaj Prosperita Hexagram 11 Tchaj Prosperita
I-ťing: hexagram 11 泰 Tchaj Prosperita Další názvy: Klid Trigramy: Nahoře je poddajná země, dole pak silné nebe. Jang je silou uvnitř a jin přizpůsobivostí navenek. Síla a poddajnost jsou v jednotě, jin a jang ve vzájemném souladu. [1] Tchaj zobrazuje údobí, kdy nebe a země plodně…
I-ťing hexagram 15 Ťien Skromnost Hexagram 15 Ťien Skromnost
I-ťing: hexagram 15 Ťien Skromnost 謙 Trigramy: Dole pevná a klidná hora Ken, nahoře přizpůsobivá, přijímající země Kchun [2] Skromnost je otázkou vývoje. Vznešený člověk dokáže dokončit dílo. [1] Pojmy: umírněnost - skromnost - rovnováha sil - vyváženost - respekt - mírné…
I-ťing hexagram 16 Jü Nadšení Hexagram 16 Jü Nadšení
I-ťing: hexagram 16 豫 Jü Nadšení Trigramy: Nahoře je aktivní hrom Čen a dole poddajná země Kchun [1] Vhodné je zapojit pomocníky a vojskům dát povel k pochodu [2] Je užitečné ustanovit vládce a odzbrojit vojsko. Nadšení je štěstí. Konání v souladu s časem, aktivní a přesto…
I-ťing: hexagram 19 Lin Sblížení Hexagram 19 Lin Sblížení
I-ťing: hexagram 19 臨 Lin Sblížení Daší názvy: Dohlížení Trigramy: dolní - jezero, radost; horní - přijetí, země [2] Země nad jezerem. Sblížení. Tak šlechetný člověk učí myšlení bez konce, přijímá a chrání lid bez hranic [2] Země je nahoře a svažuje se k jezeru. V…
I-ťing hexagram 27 I Čelisti Hexagram 27 I Čelisti
I-ťing: hexagram 27 頤 I Čelisti Trigramy: Základnu tvoří trigram aktivní Čen, hrom, nad ním se nachází nehybná Ken, hora. Obraz představuje otevřená ústa. Prezentují příjem potravy, ale i nabádá k umírněnosti v řeči a správné volbě slov. [1] Jsme to čím se živíme. Sleduj…
I-ťing hexagram 33 Tun Ústup Hexagram 33 Tun Ústup
I-ťing: hexagram 33 遯 Tun Ústup Trigramy: V tomto hexagramu je v horní části mocné nebe a v části dolní je nehybná hora [2] Ústup je spojen s vývojem. Méně je v tomto případě správné a přínosné Síla je založená na klidné stálosti; užití síly je omezené a ten, kdo ji má,…
I-ťing hexagram 34 Ta-čuang Síla velkého Hexagram 34 Ta-čuang Síla velkého
I-ťing: hexagram 34 Ta-čuang Síla velkého Další názvy: Velká síla Trigramy: Dole nebe, nahoře hrom [1] Hrom je nahoře v nebi, obraz síly velkého. Vznešený nekráčí po cestách, které se protiví řádu věcí. [2] Velká síle je přínosem, je li správně nasměrována. [1] Pojmy:…
I-ťing hexagram 38 Kchuej Vzdálení Hexagram 38 Kchuej Vzdálení
I-ťing: hexagram 38 Kchuej Vzdálení Další názvy: Nesoulad Trigramy: Dole Tuj, jezero nahoře Li, oheň [2] Nesoulad - drobné záležitosti dopadnou dobře a přinesou štěstí [1] Pojmy: Rozpor, neslučitelné, odcizení, rozštěpení, názorové rozdíly, plodná třenice Zdroje: 1. Kniha proměn,…
I-ťing hexagram 58 Tuej Radost Hexagram 58 Tuej Radost
I-ťing: hexagram 58 Tuej Radost Další názvy: Jezero Trigramy: Jezero nahoře, jezero dole. Jedno jezero poskytuje vodu druhému. [2] Spojená jezera symbolizují radost. Tak vznešení lidé vysvětlují zásady a procvičují společníky. [1] Pojmy: dávat nebo přijímat povzbuzení - přátelská…
I-ťing hexagram 59 Chuan Odloučení Hexagram 59 Chuan Odloučení
I-ťing: hexagram 59 渙 Chuan Odloučení Další názvy: Rozptýlení Trigramy: V dolní části hexagramu je voda (Kchan), v níž je jeden jang ukryt mezi dvěma jin a je v jejich zajetí; nahoře je vítr (Sun), v němž jin spočívá pod dvěma jangy a narušuje je. Jin a jang nejsou v souladu,…
I-ťing hexagram 62 Siao-kuo Převaha malého Hexagram 62 Siao-kuo Převaha malého
I-ťing: hexagram 62 小過 Siao-kuo Převaha malého Další názvy: Malá cesta Trigramy: Nahoře aktivní hrom (Čen) a dole nehybná hora (Ken) [1] Hora zůstává pevně stát na svém místě, zatímco hrom představuje pohyby a otřes směřující k nebi. [2] Malá cesta umožňuje další vývoj…
I-ťing - klíč k určování hexagramů I-ťing - klíč k určování hexagramů
I-ťing - klíč k určování hexagramů V I-ťingu je 64 znaků, jež mají 384 čar. Každý znak (hexagram) se skládá ze šesti čar. Každá čára může být buď pevná (———), a pak symbolizuje jang, nebo přerušovaná (— —), zastupující jin. Každý hexagram se skládá ze dvou…
Osm trigramů Kniha proměn
Kniha proměn Jin a jang nejsou statické veličiny, ale naopak se nacházejí ve stavu neustálé proměny. Symbol (nazývá se tchaj -ťi -tchu / taijitu) pro jin a jang má podobu kruhu, který jin a jang obklopuje a symbolizuje jejich jednotu. Jin a jang jsou částí harmonického celku. Černý…