Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
LI04 - che-ku, spojené údolí Analgetické body
Analgetické body (body tlumící bolest) Analgetické působení akupunktury je nejznámější a v praxi se nejčastěji využívá. Jeho podstatou je zvýšení prahu bolesti. Kromě vpichu jehly do aktivního bodu, který představuje klasický postup akupunktury, existuje mnoho jiných způsobů…
Pět přepravních bodů wu-šu-süe Antické body
Antické, čili starodávné body jsou nejúčinnější aktivní body, se kterými počítala tradiční akupunktura. Podobně jako specifické body, o kterých jsme hovořili, a které jsme popsali u jednotlivých drah, také antické body jsou rozloženy na těchto drahách a mnohé z nich jsou totožné…
Body ducha Body duchů (kuej-süe)
13 bodů duchů 十三鬼穴 (body ducha, body démonů) Anglické názvy: Ghost Points, Thirteen Ghost Points Sun Si Miao (dynastie Tang 618–907) zavedl do akupunkturní praxe 13 bodů ducha (Gui xue). Jejich použítí vycházelo ze starých představ o vlivu duchů a démonů na mentální, emoční…
Body křížení ťiao-chuej-süe Body křížení (ťiao-chuej-süe)
Body křížení (ťiao-chuej-süe / jiaohuixue) Body křížení leží v místech, ve kterých se protínají dvě nebo více drah (z dvanácti řádných a osmi zvláštních drah). Neměly by být zaměňovány za skupinu propojovacích bodů osmi zvláštních drah bamai jiaohuixue. Existuje zhruba…
Body původu - jüan-süe Body původu (jüan-süe)
Body původu yuan (jüan-süe) Leží obvykle v oblasti zápěstí a kotníků. Pohmat v bodě jüan na určité dráze nám může pomoci určit, zda se jedná o nedostatečnost (prázdnoti, xu (sü) nebo naopak plnost shi (š´) příslušného orgánu, ke kterému dráha náleží. Jüan body se používají…
Body spojnice luo-süe Body spojnice (luo-süe)
Body spojnice (luo-süe) Luo body zajišťují propojení mezi orgány cang - fu. Na každé z dvanácti drah leží bod luo (směrem dolů od loktů a kolenou). Vlastní spojnice mají dvě zvláštní dráhy CV, GV a kromě toho dráha sleziny má navíc velkou spojnici SP21. Použití: Vypuštění…
Body štěrbin - si-süe Body štěrbin (si-süe)
Xi body xixue (si-süe) - body štěrbin Xi (si) bod štěrbin – vynikající pro léčbu akutních nemocí – u jangů bolesti, u jinů krvácení, jinech nejsou moc účinné, naproti tomu na jangových drahách jsou efektivní při bolesti. Dráhy jinové na ruce LU06 - kongzui, kchung-cuej –…
ST36 - cu-san-li Dolní body spojení (sia-che-süe)
Dolní body spojení xaihexue (sia-che-süe) Body mají vztah k orgánům fu a leží na jangových drahách nohy, přesněji na dráze žaludku, žlučníku a močového měchýře. Bodů je celkem šest. ST36 (žaludek), ST37 (tlusté střevo), ST39 (tenké střevo), GB34 (žlučník), BL40 (močový…
Kombinatorika bodů dle cyklu WU XING - rození a ovládání
Kombinatorika bodů dle cyklu WU XING - rození a ovládání Každá dráha má na sobě od prstů po kolena nebo lokty 5 bodů, které jsou „reprezentanty“ ostatních drah (orgánů, prvků) v ní. Říká se jim BODY 5 PŘEHRAD V CYKLU WU XING, postaru „antické body“, nebo dle Anda BODY 5…
Mu body - sběrné body MU body - sběrné body
Mu body - sběrné body Další názvy: přední sběrné body Starší název: body poplašné Anglický název: Front-MU Points Většina neleží na dráze samotné, ale na přední straně těla, často na dráze početí CV, ale i jiných drahách. Body leží přibližně na úrovni svého příslušného…
Osm shromažďovacích bodů - paj-chuej-süe Osm shromažďovacích bodů - bahuixue
Osm shromažďovacích bodů bahuixue, paj-chuej-süe Skupina bodů se zvláštními účinky při léčbě orgánů cang, orgánů fu, čchi, krve, šlach, cév, kostí a dřeně. Informace o těchto bodech pochází z Knihy složitých otázek, (Nan-ťing). Přidávají se k ostatním bodům podle…
Pět přepravních bodů wu-šu-süe Pět přepravních bodů (wu-šu-süe)
Pět přepravních bodů (wu-šu-süe) Nacházejí se na každé dráze směrem dolů od loktů a kolenou. Ve směru od špiček prstů nahoru jsou to body: studánky (ťing-süe), mělčiny (jing-süe), unášení (šu-süe), toku (ťing-süe), spojení (che-süe). Pět přepravních bodů - paralela…
Pravidlo Manžel - manželka
Pravidlo Manžel - manželka Pravidlo je založené na vztazích mezi orgány (dráhami) zaujímajícími stejné postavení na arteria radialis pravé a levé strany. Oboustranně se porovnávají povrchové i hluboké pulsy ve všech třech pozicích. Orgány na levé straně jsou v roli manžela,…
Propojovací body osmi zvláštních drah Propojovací body osmi zvláštních drah - bamai jiaohuixue
Propojovací body osmi zvláštních drah - pa-maj ťiao-chuej-süe, bamai jiaohuixue Tyto body propojují dvanáct řadných drah s osmi zvláštními dráhami. Někdy se také nazývají mistrovskými body osmi zvláštních drah [nebo Mistrovské body zázračných drah]. Jsou doporučovány při…
Šu body přepravní body Shu body - přepravní body
Shu body (šu body) leží vždy na zádech na dráze močového měchýře. Jsou nezbytné při léčbě chronických nemocí příslušných orgánů, výhodná kombinace s mu body (jang - jin) Zdroj textu: Prezentace a přednášky MUDr. Doris Danielová Body šu dvanácti orgánuOrgán Šu bod Čínský…
Spouštové body - trigger points TP Spouštové body - trigger points (TP)
Spouštové body -trigger points (TP) Spouštový bod je část svalu se zvýšeným napětím svalových vláken. Tato část svalu je ztuhlá, bolestivá a neplní řádně svoji funkci. Tyto body bývají zdrojem bolesti, ochablosti, omezení pohybu či zvýšeného napětí ve svalech. Dojde - li…
Teorie vrcholku a kořene
Teorie vrcholku a kořene Kořen ben, pen - končetiny Vrcholek biao,piao - hlava a trup Každému kousku vrcholku těla patří bod dole - Co je dole, můžeš léčit nahoře a naaopak Tchaj-jang nohy dráha BL Kořen: BL59 fuyang Vrcholek: BL01 jingming, ťing-ming Šao-jang nohy dráha GB Kořen:…
Teze začátek - spoj
Teze začátek - spoj, Gen, ken – jie, ťie Velmi podobná jako kořen-vrcholek. Začátek je také distální bod, ale zcela na konečcích prstů = bod ťing, bod studánky Tchaj-jang nohy BL Začátek: BL67 zhiyin, č-jin Spoj: ming men (oko) Bod: BL01 jingming, ťinming Šao-jang nohy GB Začátek:…
Vhodné kombinace akupunkturních bodů
Vhodné kombinace akupunkturních bodů 1. Body blízké a body vzdálené 2. Body vpravo léčí stranu levou a naopak. Body nahoře léčí horní stranu těla a naopak 3. Výběr dle syndromů TČM - je ideální, k tomu je však nutno správně stanovittradiční čínskou diagnózu. 4. Léčení…
HT07 - šen-men, brána ducha Vzájemná kombinace bodů yuan a luo
Vzájemná kombinace bodů jüan (yuan) a luo V praxi mohou být body jüan (yuan) a body luo použity buď samostatně nebo v kombinaci. Platí pravidlo, že se volí bod jüan vážněji nebo chroničtěji postiženého orgánu a bod luo méně postiženého párového orgánu. Např. dušnost doprovázená…