Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
GB - šaojangová dráha žlučníku GB - šaojangová dráha žlučníku
GB - šaojangová dráha žlučníku na nohou zushaoyang danjing (ZuShaoYangDan Jing) (cu-šao-jang tan-ťing) Používané zkratky a názvy: GB (gall bladder), německy G (Gallenblasse), francouzsky VB (vesicule bilbiliaire), čínsky dan, tan, česky Ž (žlučník) Popis dráhy: Dráha začíná u…
GB01 - tchung-c-liao GB01 - tongziliao, tchung-c´-liao
GB01 瞳子飂 tongziliao tchung-c´-liao Další názvy: Štěrbina zorničky Lokalizace: Zevně od zevního koutku oka, v jamce na laterální straně očnice (orbity). Použití: Oční potíže. Body GB01 - GB03 - poruchy sluchu, tinnitus, bolesti čelistního kloubu a hlavy, obrny obličejového…
GB02 - tching-chuej GB02 - tinghui, tching-chuej
GB02 听会 / 聽會 tinghui, tching-chuej Další názvy: Sluchové setkání Lokalizace: Před incisura intertragica (mezikozlíkovýmzářezem), dozadu od výběžku dolní čelisti, v jamce při otevřených ústech. Použití: Užití bodů GB1-GB3 je podobné - poruchy sluchu, tinnitus, bolesti…
GB03 - šang-kuan GB03 - shangguan, šang-kuan
GB03 上关 / 上關 shangguan, šang-kuan Další názvy: nad kloubem Lokalizace: Před uchem, přímo nad ST07, v jamce na horním kraji jařmového oblouku. Použití: Podobné jako u bodů GB01, GB02: poruchy sluchu, tinnitus, bolesti čelistního kloubu a hlavy, obrny obličejového svalstva.[1]…
GB04 - chan-jen GB04 - hanyan, chan-jen
GB04 颔厌 / 頷厭 hanyan, chan-jen Další názvy: Klid čelisti Lokalizace: Bod leží ve vlasaté části hlavy nad spánkem. Použití: • propojovací bod (jiaohuixue) dráhy žlučníku (zushaoyang) a dráhy tří ohřívačů (shoushaoyang) • funkce - vylučuje vítr a pročištuje horkost…
GB05 - süan-lu GB05 - xuanlu, süan-lu
GB05 懸顱 xuanlu, süan-lu Další názvy: Visící na lebce Lokalizace: Bod leží ve vlasaté části hlavy nad spánkem Xuanlu | GB05 - süan-lu Použití: standartní bod dráhy žlučníku (zushaoyang) Funkce - vylučuje vítr a pročišťuje horkost, oživuje tok v dráze a zmírňuje bolest…
GB06 - süan-li GB06 - xuanli, süan-li
GB06 懸釐 xuanli,süan-li Další názvy: Zavěšený ve vlasech Lokalizace: Bod leží ve vlasaté části lebky nad spánkem Použití Kategorie bodu - propojovací bod (jiaohuixue) dráhy žlučníku (zushaoyang), tří ohřívačů (shoushaoyang) a dráhy žaludku (zuyangming) • pročištuje…
GB07 - čchü-pin GB07 - qubin, čchü-pin
GB07 曲鬂 qubin, čchü-pin Další názvy: Oblouk na spánku Lokalizace: Leží před TE20 a nad hranicí vlasů. Kategorie bodu: propojovací bod (jiaohuixue) dráhy žlučníku (zushaoyang) a dráhy tří ohřívačů (shoushaoyang) Tradiční indikace: vylučuje vítr a prospívá ústům a čelistem.…
GB08 - šuaj-ku GB08 - shuaigu, šuaj-ku
GB08 率谷 shuaigu, šuaj-ku Další názvy: Vedoucí údolí Lokalizace: Bod lokalizujeme na hlavě přímo nad vrcholem ucha cca 1,5 cunu nad hranicí růstu vlasů (1 cun nad vrcholem ucha) Kategorie bodu: propojovací bod (jiaohuixue) dráhy žlučníku ( zushaoyang) a dráhy močového měchýře…
GB09 - tchien-čung GB09 - tianchong, tchien-čung
GB09 天衝 tianchong, tchien-čung Další názvy: Nebeské dmutí Lokalizace: 5 proporciálních fenů za bodem GB8 retroaurtikulárně za ním, 2 cchuny za hranici vlasů. Použití: Bolesti hlavy, záněty šíjního svalstva, epilepsie Zdroj: Akupunktura v teorii a praxi, MUDr. Radomír Růžička…
GB10 - fu-paj GB10 - fubai, fu-paj
GB10 浮白 fubai, fu-paj Další názvy: Plovoucí bílá Lokalizace: Nachází se ve výši horního okraje ušního boltce 1 cchun za ním. Použití: Bolesti hlavy, tinnitus, Ménierova choroba, hluchota, bolesti zubů, záducha, tonzilitida, furunkulóza obličeje GB10, GB10, VB10, ŽL10 - fu-bai…
GB11 - tchou-čiao-jin GB11 - touqiaoyin, tchou-čiao-jin
GB11 头窍阴 / 頭竅陰 touqiaoyin, tchou-čiao-jin Další názvy: Vstupy jin na hlavě Lokalizace: Leží na křivce (cca v 1/3 nad GB12) spojující GB09 a GB12 za uchem, přičemž GB09 je ve výši 2 cchunů nad hranicí růstu vlasů a GB12 v jamce pod a za processus mastoideus (bradavkový…
GB12 - wan-ku GB12 - wangu, wan-ku
GB12 完骨 wangu, wan-ku Jiné uváděné čínské názvy: 完骨穴 Wanguxue Další názvy: Mastoidní výběžek Lokalizace: V jamce pod a za processus mastoideus (bradavkový výběžek) lebky Použití: Podobně jako GB09-GB11 při bolestech hlavy[1]. Bolesti hlavy v okcipitální oblasti, zduření…
GB13 - pen-šen GB13 - benshen, pen-šen
GB13 本神 benshen, pen-šen Další názvy: Kořen ducha Lokalizace: Půl cchunu nad přední hranicí vlasů, 3 cchuny bočně od GV24. (bod leží na boční straně nad čelem) Použití: Bolesti hlavy v okcipitální a parietální oblasti, křeče svalů šíje, ramena a lopatky, vertigo, nával…
GB14 - jang-paj GB14 - yangbai, jang-paj
GB14 陽白 yangbai, jang-paj Další názvy: Jang bílý, yang-bai Lokalizace: 1 cchun nad středem obočí. Použití: Vypuzuje větrnou horkost a povzbuzuje oběh čchi. Důležitý bod pro léčbu bolestí hlavy, hlavně migrén, které vznikají vyšlehováním jaterního jangu a bolest hlavy u…
GB15 - tchou-lin-čchi GB15 - toulinqi, tchou-lin-čchi
GB15 头临泣 / 頭臨泣 toulinqi, tchou-lin-čchi Další názvy: Vládce slz na hlavě Lokalizace: Půl cchunu nad hranicí vlasů, blíže do středu hlavy než GB13, nad GB14, ve středu spojnice mezi GV24 a ST08. Použití: Bolesti hlavy, oční onemocnění, konjunktivitida, nadměrné slzení,…
GB16 - mu-čchuang GB16 - muchuang, mu-čchuang
GB16 目窓 muchuang, mu-čchuang Další názvy: Okno oka Lokalizace: 2,5 cchunu bočně od střední linie hlavy a 1,5 cchunu nad hranicí předního růstu vlasů. Použití: Lokální bolesti hlavy, slzení, překrvení nebo zánět spojivek, bolesti očí, myopienebo jiné poruchy vidění, vertigo,…
GB17 - čeng-jing GB17 - zhengying, čeng-jing
GB17 正营 / 正營 zhengying, čeng-jing Další názvy: Horní výživa Lokalizace: 2,5 cchunu bočně od střední linie hlavy a 2,5 cchunu nad hranicí růstu vlasů Použití: Bolesti hlavy, nemoci CNS.[1] Zvracení, vertigo, bolesti hlavy a zubů, místní bolesti, atrofie n. optici, otok obličeje…
GB18 - čcheng-ling GB18 - chengling, čcheng-ling
GB18 承灵 / 承靈 chengling, čcheng-ling Další názvy: Podporující ducha Lokalizace: 2,5 cchunu bočně od střední linie hlavy a 4 cchunu nad hranicí růstu vlasů (1 cchun od GV20) Použití: Bolesti hlavy, nemoci CNS.[1] Zvracení, migréna, bolesti hlavy, vertigo, tiky a kontraktury svalů…
GB19 - nao-kchung GB19 - naokong, nao-kchung
GB19 脑空 / 腦空 naokong, nao-kchung Další názvy: Dutina mozku Lokalizace: Ve výši GV17 (1,5 cunu nad bodem GB20 fengchi) Použití: Bolesti hlavy, nemoci CNS.[1] Bolesti hlavy a šíje, vertigo, tortikolis, spasmus svalů krku a lopatky, epistaxe, dyspnoe, astma, influenza, palpitace, tachykardie,…
GB20 - feng-čch GB20 - fengchi, feng-čch´
GB20 風池 fengchi, feng-čch´ Další názvy: Větrný rybník, Jezírko větru Lokalizace: Mezi úpony kývače (musculus sternocleidomastoideus) a svalem trapézovým (musculus trapezius) za uchem, na hranici vlasů. Použití: Velký bod k vypuštění větrné horkosti a větrného chladu z hlavy…
GB21 - ťien-ťing GB21 - jianjing, ťien-ťing
GB21 肩井 jianjing, ťien-ťing Další názvy: Studna ramene Lokalizace:uprostřed mezi body GV14 a LI15, v místě, kde medioklavikulární čára (svislice spuštěná ze středu klíční kosti) protíná vrchol ramene. Použití: Otvírá a posiluje zablokované dráhy, rozpouští hlen, navozuje…
GB22 - jüan-jie GB22 - yuanye, jüan-jie
GB22 渊腋 / 淵腋 yuanye, jüan-jie Další názvy: Propast podpaží Lokalizace: Když zvednete paži, bod je ve střední pažní linii, 3 ccuny pod axilou – podpažní jamkou ve 4. mezižebří.[1] Použití: Místní bolesti na hrudi, pleurodynie, interkostální neuralgie, spasmy svalstva hrudníku,…
GB23 - če-ťin GB23 - zhejin, če-ťin
GB23 辄筋 / 輒筋 zhejin, če-ťin Další názvy: Šlacha na boku Lokalizace: Ve 4. mezižebří 1 cchun před GB22 Použití: Body GB23 i GB22 se užívají v akupunktuře málo, nejspíše při bolestech na hrudi, žlučníkových kolikách apod. Lze však dobře užít baňky. Jehlování je nebezpečné…
GB24 - ž-jüe GB24 - riyue, ž´-jüe
GB24 日月 riyue, ž´-jüe Bod sběrný MU, MU bod žlučníku Další názvy: Slunce a měsíc Lokalizace: Přímo pod prsní bradavkou, v 7. mzž, 4 cchuny bočně od střední linie těla. Použití: MU bod (sběrný, poplašný). Bod se užívá nejvíce v baňkování (pozor na propíchnutí plic).…
GB25 - ťing-men GB25 - jingmen, ťing-men
GB25 京門 jingmen, ťing-men Bod sběrný MU, MU bod ledvin Další názvy: Brána hlavního města Lokalizace: Leží na volném konci posledního žebra na dolním kraji hrudního koše. Použití: Je to bod, v němž se spojuje jinová energie ledvin - sdruženého mu orgánu. Bývá často bolestivý…
GB26 - taj-maj GB26 - daimai, taj-maj
GB26 帶脈 daimai, taj-maj Další názvy: 带脉穴 / 帶脈穴 Daimaixue; Opasková dráha Lokalizace: Přímo pod volným koncem 11. žebra, ve výši pupku. Použití: Bod leží na opaskové dráze tajmaj, která řídí plození, početí, menstruaci a mnohé další procesy, z toho plyne i jeho…
GB27 - wu-šu GB27 - wushu, wu-šu
GB27 五枢 / 五樞 wushu, wu-šu Další názvy: Pět čepů Lokalizace: Půl cchunu před spina iliaca anterior superior (přední horní trn lopaty kosti kyčelní), 3 cchuny pod hranicí pupíku. Ve stejné úrovni leží CV04. Použití: Potíže v oblasti kyčelní.[1] Bolesti žaludku, spasmy…
GB28 - wej-tao GB28 - weidao, wej-tao
GB28 维道 / 維道 weidao, wej-tao Další názvy: Spojující cesta Lokalizace: Před a pod spina iliaca anterior superior (přední horní trn lopaty kosti kyčelní), půl cchunu před a pod GB27 (3,5 cchunu pod hranicí pupíku). Použití: Zvracení, enterokolitida, cholecystopatie, chronická…
GB29 - ťü-liao GB29 - juliao, ťü-liao
GB29 居飂 juliao, ťü-liao Další názvy: Klidná štěrbina Lokalizace: Ve středu mezi spina iliaca anterior superior (horní trnový výběžek lopaty kosti kyčelní) a nejvíc vyčnívajícím bodem velkéhotrochanteru (výběžku) stehenní kosti (lidově kyčlí). Použití: Otvírá zablokované…