Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
ST - jangmingová dráha žaludku
ST - jangmingová dráha žaludku na nohou zuyangming weijing cu-jang-ming wej-ťing Používané zkratky a názvy: St (stomach), německy M (Magen), francouzsky E (Estomac), čínsky wei, wej, česky Ž (žaludek) Prvek: země Maximum čchi: 7 -9 hod Popis dráhy: 45 bodů; Dráha žaludku vede z hlavy…
ST01 - čcheng-čchi ST01 - chengqi, čcheng-čchi
ST01 承泣 chengqi čcheng-čchi Další názvy: Shromažďovač slz Lokalizace: Na dolním okraji víčka, v linii, která prochází oční zornicí (pupilou), mezi oční koulí a hranicí očnice (orbity). Použití: Pozor - velmi nebezpečný bod pro možnost napíchnutí a zničení cév, nervů…
ST02 - s-paj ST02 - sibai, s'-paj
ST02 四白 sibai s-paj Další názvy:: Čtyři bílé Lokalizace:: Necelý 1 cchun pod dolním okrajem orbity (očnicové jamky), přesně v linii, která svisle protíná zornici. Použití: Léčí bolesti trojklanného nervu (trigeminu), obrnu lícního nervu ( paréza nervus facialis, n. VII),…
ST03 - ťü-liao ST03 - juliao, ťü-liao
ST03 巨髎 juliao ťü-liao Další názvy: Velký otvůrek Lokalizace: 0,8 cchunu od okraje nosní dírky, na vertikální (svislé) linii procházející zornicí, pod bodem ST02. Vedle je LI20. Použití: Vypuzuje patogenní vítr a posiluje dráhy. Používá se u parézy lícního nervu, neuralgie…
ST04 - ti-cchang ST04 - dicang, ti-cchang
ST04 地倉 (地仓) dicang, ti-cchang Další názvy: Zemská sýpka, dizang Lokalizace: 0,4 cchunu od ústního koutku. Použití: Vyhání vítr, otevírá dráhy a posiluje místní svaly a šlachy. Používá se u parézy lícního nervu a neuralgie trigeminu, nejlépe spolu s body ST02 a ST03.…
ST05 - ta-jing ST05 - daying, ta-jing
ST05 大迎 daying, ta-jing Další názvy: Velké přivítání Lokalizace: 1,3 cchunu ateroinferiorně (tedy směrem dopředu a dolů) od úhlu mandibuly (dolní čelisti). Použití: Účinky vynikající u bolestí trojklanného nervu, obrny lícního nervu, potíží zubních. Zdroje textu: přednášky…
ST06 - ťia-čche ST06 - jiache, ťia-čche
ST06 頰車 jiache, ťia-čche Další názvy: Čelistní kost Lokalizace: 0,8 cchunu pod uchem v jamce před úhlem dolní čelisti. Při jeho nalézání pomáhá, když pacient pevně sevře čelisti: bod leží přesně na vrcholku žvýkacího svalů při úhlu mandibuly (dolní čelisti). Použití:…
ST07 - si-kuan ST07 - xiaguan, si-kuan
ST07 下關 xiaguan, si-kuan Další názvy: Pod kloubem Lokalizace: Ve středu jamky před uchem, která se objeví, když jsou ústa zavřena a při jejich otevření mizí. Použití: Pročišťuje zevní vítr, otevírá dráhy, příznivě působí na uši a tlumí bolest zubů i trojklanného nervu.…
ST08 - tchou-wej ST08 - touwei, tchou-wej
ST08 頭維 touwei, tchou-wej Další názvy: Spojení na hlavě Lokalizace: 0,5 cchunu nad vlasovou hranicí, v úhlu růstu vlasů, což je asi 4,5 cchunu od střední linie procházející tělem. Použití: Bolesti hlavy, paresa VII. Jehly, semínka, akupresura při bolestech hlavy či obrnách.…
ST09 - žen-jing ST09 - renying, žen-jing
ST09 人迎 renying, žen-jing Další názvy: Přivítání člověka Lokalizace: Ve výši ohryzku na jeho boční straně, na přední straně kývače (m. sternocleidomastoideus). Ve stejné výši je LI18. Použití: Bod leží v nebezpečném místě, při hlubokém tlačení či vpichu jehly může…
ST10 - šuej-tchu ST10 - shuitu, šuej-tchu
ST10 水突 shuitu, šuej-tchu Další názvy: Vodní vypuklina Lokalizace: Ve středu linie spojující ST9 a ST11, na přední hranici m. sternocleidomastoideus (kývač hlavy). Použití: Bolest krku, kašel a astma ST10, MA10, E10 - shui-tu Příspěvek obsahuje odkazy na videa, která jsou dostupná…
ST11 - čchi-še ST11 - qishe, čchi-še
ST11 氣舍 qishe, čchi-še Další názvy: Sídlo energie Lokalizace: Pod ST10, v jamce mezi dvěma hlavami (a úpony hlav) kývače hlavy (m. sternocleidomastoideus). Použití: ST10 a ST11 nejsou příliš často užívané body, ale lze jich výhodně využít při obrnách svalů krku a místních…
ST12 - čchüe-pchen ST12 - quepen, čchüe-pchen
ST12 缺盆 quepen, čchüe-pchen Spojnice mnoha odboček – luo malých drah (do plic, srdce, bránice aj.) Další názvy: Prázdná nádoba Lokalizace: Ve středu nadklíčkové jamky, 4 cchuny bočně od střední přední linie. Použití: Kašel, dušnost, bolest a otoky sliznice krku. Funkční…
ST13 - čchi-chu ST13 - qihu, čchi-chu
ST13 氣戶 qihu, čchi-chu Další názvy: Dveře čchi Lokalizace: přímo pod středem klíční kosti (4 cuny bočně od střední osy těla, čili dráhy CV). Použití: anorexie, singultus, anosmie, bolesti v hrudníku a oblasti páteře, dušnost, chronická recidivující i akutní bronchitida,…
ST14 - kchu-fang ST14 - kufang, kchu-fang
ST14 庫房 kufang, kchu-fang Další názvy: Pokladnice Lokalizace: V prvním mezižeberním prostoru na čáře procházející prsní bradavkou a středem klíční kosti (tzv. medioklavikulární čára). Použití: Astma, kašel, pocit plnosti a bolest v hrudníku. Pročišťuje patogenní horko…
ST15 - wu-i ST15 - wuyi, wu-i
ST15 屋翳 wuyi, wu-i Další názvy: Baldachýn komnaty Lokalizace: Ve druhém mezižeberním prostoru, 4 cchuny bočně od CV. Použití: Mezižeberní neuralgie, záněty plic a průdušek (skvělé je zde baňkování), bolesti v průběhu dráhy….užívají se hlavně baňky a jehly.[1] Bolesti…
ST16 - jing-čchuang ST16 - yingchuang, jing-čchuang
ST16 應窓 yingchuang, jing-čchuang Další názvy: Okno hrudníku Lokalizace: Ve 3. mezižeberním prostoru, 4 cchuny od střední linie těla. Použití: Meteorismus, poruchy peristaltiky střev, hořká chuť v ústech, zvracení, interkostální neuralgie, mastitida, kašel, dušnost, astma, emfyzém.[2]…
ST18 - žu-ken ST18 - rugen, žu-ken
ST18 乳根 rugen, žu-ken Další názvy: Základna prsu Lokalizace: V pátém mezižeberním prostoru, jedno žebro pod prsní bradavkou. Použití: Reguluje oběh čchi a krve a odstraňuje stagnaci z hrudi, příznivě ovlivňuje čchi žaludku. Baňky se přikládají u astmatu, kašle, bolestech…
ST21 - liang-men ST21 - liangmen, liang-men
ST21 梁門 liangmen, liang-men Další názvy: Břevno brány, zářivá brána Lokalizace: Na břiše, 4 cchuny nad pupkem, 2 cchuny laterálně od přední střední linie (vedle CV12) Použití: Řídí slezinu a žaludek, uklidňuje nesprávně stoupající čchi (což se projevuje říháním a…
ST22 - kuan-men ST22 - guanmen, kuan-men
ST22 關門 guanmen, kuan-men Další názvy: Brána přechodu, dolní brána žaludku Lokalizace: Na břiše, 3 cchuny nad pupkem, 2 cchuny laterálně od přední střední linie (vedle CV11) Použití: Léčí průjem, kručení v břiše způsobené plyny, řídí žaludek/slezinu a tlumí bolest…
ST25 - tchien-šu ST25 - tianshu, tchien-šu
ST25 天樞 tianshu, tchien-šu Bod sběrný MU, MU bod tlustého střeva Další názvy: Nebeský čep, nebeský sloup Lokalizace: 2 cchuny laterálně od pupku. Použití: Mu bod meridiánu LI v němž se spojuje jinová čchi orgánů tlustého střeva a žaludku. Řídí slezinu a žaludek, rozpouští…
ST28 - šuej-tao ST28 - shuidao, šuej-tao
ST28 水道 shuidao, šuej-tao Další názvy: Vodní cesta Lokalizace: 3 cchuny pod ST25 (tedy 3 cchuny pod pupíkem bočně od něj a 2 cchuny nad sponou stydké kosti - symfýzou), 2 cchuny bočně od dráhy početí (přední střední osy těla). Použití: Kromě potíží žaludku a trávení…
ST34 - liang-čchiou ST34 - liangqiu, liang-čchiou
ST34 梁丘 liangqiu, liang-čchiou Bod štěrbiny XI Další názvy: Hřeben mohyly Lokalizace: 2 cuny nad kolenem, mezi dvěma šlachami. Použití: Pročišťuje zablokovanou dráhu žaludku, posiluje spojnice, reguluje žaludek a tlumí bolest, vyhání vítr a vlhkost z dolních končetin. Zdroj…
ST35 - tu-pi ST35 - dubi, tu-pi
ST35 犢鼻 dubi, tu-pi Další názvy: nos telete Lokalizace:: při pokrčeném kolenu se bod nachází v jamce pod čéškou, na její zevní hraně a lehce pod ní, zevně od čéškového vazu. Použití: Vypuzuje vítr,posiluje dráhu, zmenšuje otok, tlumí bolest a zklidňuje kolenní kloub.…
ST36 - cu-san-li ST36 - zusanli, cu-san-li
ST36 足三里 zusanli, cu-san-li 5 Bod spojení HE, země, Dolní body spojení XIAHE Zu san li Tři míle na noze - zu znamená noha, san znamená tři a li je délková míra. Bod ST36 byl nazýván také Bod tří vesnic; čínští vojáci totiž prováděli jeho stimulaci společně s bodem GB34,…
ST37 - šang-ťü-sü ST37 - shangjuxu, šang-ťü-sü
ST37 上巨虛 shangjuxu, šang-ťü-sü Dolní body spojení XIAHE Další názvy: Horní velká prázdnota, Dolní bod spojení tlustého střeva Lokalizace: 3 cchuny pod ST36, v jamce mezi kostí a šlachou. Použití: Bod je znám také jako „dolní sdružený bod pro tlusté střevo“. Pročišťuje…
ST39 - sia-ťü-sü ST39 - xiajuxu, sia-ťü-sü
ST39 下巨虛 xiajuxu, sia-ťü-sü Dolní body spojení XIAHE Další názvy: Dolní velká prázdnota, Dolní bod spojení tenkého střeva Lokalizace: 9 cchunů pod ST35 na šíři prstu zevně od hrany tibie. Použití: Léčí FU orgán hlavně při náhlých bolestech střeva. ST39, E39 xia-ju-xu…
ST40 - feng-lung ST40 - fenglong, feng-lung
ST40 豊隆 fenglong, feng-lung Bod spojnice LUO Další názvy: Mohutná vypuklina Lokalizace: 8 cchunů nad zevním kotníkem, v jamce na zevní straně holenní kosti. Jak ho najít: od dolního okraje čéšky po kotník nohy je délka 16 cchunů. Rozdělíme proto bérec na pomyslné poloviny, uhneme…
ST41 - ťie-si ST41 - jiexi, ťie-si
ST41 解谿 jiexi ťie-si 4 Bod toku JING, oheň Další názvy: Rozdělení toku Lokalizace: Ve středu kožní rýhy na nártu nohy, ve výšce zevního kotníku, 6,5 cchunu nad místem, kudy prochází dělící linie mezi palcem nohy a druhým prstem. Použití: Vypuzuje vítr a tiší křeče, pročišťuje…
ST42 - čchung-jang ST42 - chongyang, čchung-jang
ST42 衝陽 chongyang, čchung-jang Bod původu JUAN Další názvy: Šplíchající jang Lokalizace: Na nejvyšším bodu nártu chodidla, mezi šlachami dlouhého natahovače palce nohy (musculus extensor digiti longi) a dlouhého natahovače všech ostatních prstů nohy (musculus extensor digotorum…