Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Pět duchů - Wu shen
Pět duchů Wu shen (wu šen) 五 神 Ve staré Číně se říkalo, že v každému plnému orgánu je duch, duše. Těchto pět duchů Shen, Hun, Po, Yi a Zhi představuje aplikaci teorie pěti prvků. Pět duchů bylo přiřazeno těmto orgánům:Orgán Duch Srdce Shen (šen) 神 Játra Hun (chun)…
Pět duchů: Hun - duch jater
魂 Hun (chun) je duchem jater. Vstupuje do těla po početí bodem GV20 baihui, nevyšším bodem na hlavě, a v tom okamžiku se stává nebeská duše duší tělesnou. Hun žije v játrech a představuje vše zvířecí v nás. Emocí jater je agrese. Hun je obránce našeho teritoria, naší rodiny.…
Pět duchů: Po - duch plic
魄 Po (pcho) je duchem plic. Duch Po přichází po narození ze Země, vstupuje do těla a žije v kostech. Jako typické místo, kde na něj můžeme narazit, je uváděn bod CV14. V západní medicíně odpovídá umístění solární pleteně, nervové tkáně tvořené čistě vegetativními nervovými…
Pět duchů: Shen - duch srdce
神 Shen (šen) je duchem srdce. Tento duch je něco jako ředitel pěti duchů. Shen v srdci řídí, koordinuje a harmonizuje celý tým. Představuje lidské vědomí. Projevuje se radostí ze života. Šen vidíme v obličeji člověka. Pokud je Shen v pořádku, pak je v pořádku i srdce, člověku…
Pět duchů: Yi - duch sleziny
意 Yi (I) je duchem sleziny. Duch Yi sídlí v našem středu nebo pobíhá kolem něj a stará se v těle o všechno: obstarává čchi, spravuje ji a rozděluje ji, sleduje, zda se dobře vede všem orgánům a všem duchům po materiální stránce, zda mají dostatek krve a zda se tedy cítí dobře.…
Pět duchů: Zhi - duch ledvin
志 Zhi (Č) je duchem ledvin. Duch Zhi je sídlem vůle. Rozhoduje chladně, rozvážně a bez emocí. Je jako voda, element ledvin je chladný a čistý. Jako duch ledvin, chrání naši dědičnou substanci, prvotní energii, kterou si předáváme z generace na generaci. Emocí ledvin je strach.…
Po - duše pcho
魄 Po, pcho - duše pcho sídlí v plicích (duch plic) Další odkazy Pět duchů: Po - duch plic Pět duchů - Wu shen Orgán cang, játra Orgány cang a psychika Po*…
Stádia dětství
Stádia dětství z pohledu pěti elementů a k nim přiřazeným agentům V osmé kapitole Lingshu se píše: „Život vzniká prostřednictvím esence; když se dvě esence (matky a otce) spojí, zformují SHEN“. Jedná se o nezralou formu SHEN. V prvních dvou letech života je kojenec a později…