Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Vytažení zakleslých stavidel 040 Blokáda krve - YU XUE
Blokáda krve - YU XUE Blokáda krve XUE odpovídá zalomení přívodní hadičky od benzínu, takže i jízda a výkon motoru dle toho pak i následně vypadají. Záleží na míře zalomení a poškození hadičky, stejně jako na tom, kolik paliva tudy projde, tedy o jak velkou blokádu se jedná.…
Stagnace energie čchi Stagnace energie čchi - QI ZHI
Stagnace energie čchi QI ZHI Energie čchi Qi si lze představit jako rychlost a výkon motoru.Stagnace energie čchi Qi odpovídá přerušované jízdě „ s přískoky“, občasným zpomalením a opět náhlým zrychlením. Za tuto nevyrovnanou jízdu jsou odpovědny ucpávající se trysky (z…
Šestero stagnací - stagnace hlenu Stagnace hlenu - TAN
Stagnace hlenu - TAN Hlen TAN je imaginární kategorie v čínské medicíně. Jeho vznik souvisí vždy se stravováním. Jedná se o hromadění nadměrného vlhka SHI, které je produkováno dráhou sleziny PI v důsledku její nedostatečnosti QI XU či nevhodného jídla a pití. Toto stagnující…
Stagnace horka Stagnace horka - RE
Stagnace horka RE Horko RE je jednou z dalších nejčastějších příčin nemocí. Pokud v TCM mluvíme o „vyloučení horka RE“, myslí se tím obvykle nejen samotné horko RE, ale i vyloučení škodlivého vlhka a horka SHI/RE, ohně HUO či horkého toxinu RE DU. V praxi se setkáváme nejčastěji…
Stagnace potravy Stagnace potravy - JI SHI
Stagnace potravy - JI SHI Pocity tíže po jídle, nadýmání, nafouknutí, bolesti v podžebří a v epigastriu, pálení žáhy, říhání, škytavka, měkčí stolice, vlčí hlad, nadměrná chuť na sladké,kyselo či sladko v ústech, obezita, únava - to vše jsou příznaky, které se mohou…
Stagnace vlhka Stagnace vlhka - SHI
Stagnace vlhka SHI Vlhko SHI si lze představit jako nekvalitní benzín. Vlhko SHI z nedostatku odpovídá stavu, kdy motor dostává místo kvalitního benzínu znečistěný (nesprávné stravování), jehož zplodiny postupně zanášejí motor a tím jeho výkon přirozeně klesá. Kupř. vlhko…
Šestero stagnací dle TCM Šestero stagnací dle TCM
Šestero stagnací dle TCM Pro veškeré lidstvo, rostliny, živočichy a přírodu obzvláště je typický pravidelný a rovnoměrný pohyb a koloběh energií. Když něco někde stagnuje, tak to není nikdy dobře. Stačí se podívat na tlející vodu ve slepém rameni řeky. Umírněný, klidný…