Abecední seznam příspěvků publikovaných na Tcm-cs.com.
Obrázek Téma / Fórum
Doplňování a vypouštění Doplňování a vypouštění
Nejsilnější vypouštěcí metody (sedativní účinek): - dlouhá doba ošetření 30 až 40 minut - manipulace s jehlou – brnkat, povytahovat nahoru apod. - rychlé zavedení jehly a pomalé vytažení jehly - stříbrná jehla - proti směru koloběhu čchi v dráze (otáčení loktem váhou celého…
CV11 - ťien-li Odstranění poruch trávení
Odstranění poruch trávení K odstranění poruch trávení se používají body: CV11 - jianli, ťien-li ST36 - zusanli, cu-san-li S-feng, sifeng EX Body jsou nabodávány redukční (vypouštěcí) metodou. Zdroj: Tajemství akupunkturních bodů, Bohumír Balner & Rostislav Balner Jianli | CV11…
GV20 - paj-chuej Pozvedávání
Pozvedávání Metoda pozvedávání se používá k pozvednutí jangu a orgánů cang-fu (zangfu), když se propadávají. Např. při prolapsech orgánů, jako jsou pokles dělohy, pokles a rozšíření žaludku (gastroptóza), výhřez konečníku atd. Používá se při selhání vzestupu čistého…
Pročišťování
Pročišťování Metoda pročišťování je jakoprotihorečnatá metoda používána k pročištění škodlivé horkosti při resuscitaci nebo při syndromech horkosti. Jedná se tedy v postatě o ochlazovací metodu. Používá se především u syndromů horkosti, např. při syndromu horkosti krve.…
GV14 - ta-čuej Pročišťování - rozptýlení škodlivé horkosti
Pročišťování - rozptýlení škodlivé horkosti Pro rozptýlení škodlivé horkosti se používají body: GV14 - dazhui, ta-čuej, LI11 - quchi, čchü-čch, LI04 - hegu, che-ku, GB34 - yanglingquan, jang-ling-čchüan, LU05 - chize, čch-ce, jež jsou nabodávány vypouštěcí metodou. Obecné…
GV26 - šuej-kou Pročišťování - syndromy horkosti a resuscitace
Pročišťování - syndromy horkosti a resuscitace Při pročišťování horkosti a při resuscitaci (při synkopě, mdlobách) se používají body Žen-čung (renzhong, GV26) a dvanáct bodů studánek (ťing-süe), kterými jsou: LU11, HT09, PC09, LI01, TE01 a SI01 na obou stranách, jež jsou nabodávány…
5 přepravních bodů - body studánky, jangové dráhy Pročišťování - syndromy horkosti v orgánů cang-fu
Při syndromech horkosti v orgánech cang-fu (zangfu) se používají body studánky(ting-süe) a body mělčiny (jing-süe) na postižených drahách a jsou obvykle nabodávány vypouštěcí metodou či metodou nabodávání za účelem vypuštění malého množství krve. Zdroj: Tajemství akupunkturních…
LI11 - čchü-čch Redukce horkosti
Redukce horkosti Pro podporu pročišťování a vypouštění horkosti se používají body: LI11 - quchi, čchü-čch ST25 - tianshu, tchien-šu GB34 - yanglingquan, jang-ling-čchüan LU05 - chize, čch-ce ST40 - fenglong, feng-lung Body jsou nabodávány vypouštěcím způsobem. Nejdříve je potřeba…
LR02 - sing-ťien Redukce krevních stází
Redukce krevních stází Pro podporu cirkulace krve a odstranění krevních stází jsou metodou nabodáváním s vypouštěním malého množství krve nabodávány body, které odstraňují stagnaci krve. Příklady LR02 - xingjian, sing-ťien BL60 - kunlun, kchun-lun SP06 - sanyinjiao, san-jin-ťiao…
GB20 - feng-čch Redukce větru
Redukce větru (vypouštění, rozptylování) Pro rozptýlení větru z důvodu zmírnění vnějších symptomů se používají body: GB20 - fengchi, feng-čch´ GV16 - fengfu, feng-fu TE05 - waiguan, waj-kuan LI04 - hegu, che-ku Body jsou nabodávány vypouštěcí metodou. Je také velice důležíté,…
CV17 - tchan-čung Stlačováni dolů
Stlačováni dolů Metoda spouštěni (stlačování dolů) se používá pro sestup (snížení, redukci) vzbouřené, resp. protichůdně čchi a k potlačení vzestupu jangu. Např. při obráceném toku žaludeční čchi, tj. při nutkáni na zvracení nebo při zvracení, při opačném proudění…
BL17 - ke-šu Tonifikace čchi a krve
Tonifikace čchi a krve Pro doplňování čchi nebo krve se používají body: BL20 - pishu, pchi-šu BL17 - geshu, ke-šu ST36 - zusanli, cu-san-li SP06 - sanyinjiao, san-jin-ťiao atd. Nabodávají se tonifikační metodou nebo se moxují. Prázdnota čchi a krve se projevuje především psychickou…
BL23 - šen-šu Tonifikace čchi ledvin
Tonifikace čchi ledvin Pro doplňování ledvin se používají tyto body: BL23 - shenshu, šen-šu CV04 - guanyuan, kuan-jüan KI03 - taixi, tchaj-si KI07 - fuliu, fu-liou atd. Nabodávají se tonifikační metodou nebo se moxují. Ledviny jsou podle TČM kořenem lidského těla, proto jejich tonifikace…
BL20 - pchi-šu Tonifikace čchi sleziny a žaludku
Tonifikace čchi sleziny a žaludku Pro doplňování čchi sleziny a žaludku se používají body: BL20 - pishu, pchi-šu SP06 - sanyinjiao, san-jin-ťiao CV12 - zhongwan, čung-wan CV06 - qihai, čchi-chaj ST36 - zusanli, cu-san-li Nabodávají se tonifikační metodou nebo se moxují. Použití:…
KI03 - tchaj-si Tonifikace jinu ledvin
Tonifikace jinu ledvin Pro doplňování jinu ledvin se používají body: KI03 - taixi, tchaj-si KI06 - zhaohai, čao-chaj BL52 - zhishi, č´-š´ BL47 atd. Nabodávají se tonifikační metodou. Doplnit jin ledvin je potřeba především pří syndromu nedostatečnosti ledvin (prázdnoty ledvin),…
Moxování - zapalování moxy na jehle Zahřívání
Zahřívání Metody zahřívání se používá pro zahřátí drah a odstranění obstrukcí neboli bloků z drah, k zahřátí a doplnění jangové čchi, k zahřátí středního zářiče [tan-tchienu] z důvodu vypuzení chladu a pro obnovu jangu při jeho kolapsu atd. Používá se především…
CV04 - kuan-jüan Zahřívání - obnova jangu
Zahřívání - obnova jangu K obnově jangu při jeho kolapsu se používá moxibuce v bodech Kuan-jüan (guanyuan, CV04) a Šen-čchüe (shenque, CV08) z důvodu léčby chladných končetin způsobených prudkým poklesem jangu. Kromě chladu v končetinách se kolaps jangu projevuje také psychickou…
Zahřívání - odstranění chladu z drah
Odstranění chladu z drah zahřátím Používá se akupunktura s ponecháním jehel nebo moxibuce v bodech podél drah postižených chladem. Jedná se zejména o bolestivé blokády způsobené chladem, ale také větrem nebo vlhkostí. Projevem napadení drah čchi chladem jsou především silné…
CV12 - čung-wan Zahřívání - zahřátí středního zářiče
Zahřívání - zahřátí středního zářiče Pro zahřátí středního zářiče z důvodu rozptýlení chladu se používají body Čung-wan (zhongwan, CV12) a Cu-san-li (zusanli, ST36), přičemž jehly jsou ponechány anebo se používá moxibuce. Zhongwan | CV12 - čung-wan Zusanli | ST36 -…